PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 563-567

Klasyfikacja schorzeń tarczycy na podstawie stężenia selenu w surowicy krwi
[Classification thyroid gland disease on the basis of selenium concentration in serum]

W. Dejneka, K. Sworczak, Ł. Obołończak, J. Łukasiak

STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę oceny całkowitej zawartości selenu w surowicy krwi u kobiet z schorzeniami tarczycy. oznaczenie całkowitej zawartości selenu dokonano przy pomocy atomowej spektroskopii absorpcyjnej techniką generowania wodorków (Hg-AAS). Badaniami objęto 121 osób: grupę kontrolną składającą się z 28 osób oraz grupę 94 chorych. zawartość selenu w surowicy krwi była różna dla grupy kontrolnej i chorych w zależności od dysfunkcji tarczycy. zawartość selenu w surowicy krwi w grupie kontrolnej wynosiła 0,0623 mg/ml, z wolem obojętnym 0,0561 mg/ml, z nadczynnością 0,0715 mg/ml, a z niedoczynnością tarczycy 0,0909 mg/ml.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to estimate the concentration of total selenium in serum women with thyroid gland disease. Selenium was determined by atomic absorption spectrometry using the hydride generation method (HG-AAS). Research was determined in 94 patients with thyroid gland disease and in 28 healthy controls. Selenium concentration of serum was variously in patients than in control group and patients with different thyroid gland diseases. Concentration in control group was 0.0623 mg/ml, in goitre group – 0.0561 mg/ml, in hyperthyroidism – 0.0715 mg/ml and in hypothyroidism – 0.0909 mg/ml.

Liczba pobrań: 1158