PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 515-524

Jakość wybranych olejów roślinnych dostępnych na polskim rynku
[Quality of the various vegetable oils available on the Polish market]

J. Rutkowska, A. Żbikowska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena jakości 17 różnych olejów roślinnych (13 rafinowanych i 4 oliwy z oliwek extra virgin) występujących na krajowym rynku. Za kryteria jakości przyjęto wyróżniki: zgodność składu kwasów tłuszczowych z deklaracją producenta z jakiego surowca został olej pozyskany, zawartość produktów utlenienia (LOO, LA i Totox), zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (LK) oraz stabilność oksydacyjną. Stwierdzono, że 40% próbek olejów nie spełniało zaleceń zamieszczonych w normach, dotyczących utleniania, a tym samym kryterium ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Analiza składu kwasów tłuszczowych (KT) wykazała jego niezgodność z deklaracją producenta tylko w przypadku jednego oleju. Oliwy extra virgin charakteryzowały się wyższą stabilnością oksydatywną: czasy indukcji od 6,44 h do 16,01h w porównaniu do olejów rafinowanych, których czasy indukcji wynosiły od 2,34 h do 8,24 h.

 

ABSTRACT
The aim of this work was the examination of the quality of 17 different vegetable oils (13 refined and 4 extra virgin olives) available on the home market. The quality of oils was expressed by the following factors: conformity of fatty acid composition that as declared by manufacturer, content of oxidation product (PV, AnV, Totox), content of free fatty acid (LK) and oxidative stability. It was found that 40% of oils did not comply with requirements concerning content of oxidized. The fatty acid composition of only 1 oil out of 17 investigated did not comply with declaration by manufacturer. The oxidative stabilities of olives extra virgin were considerably higher (6.44 – 8.24 hrs ) than the other refined oils ( 2.34 - 8.24 hrs ).

Liczba pobrań: 3826