PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 55-59

Insektycydy chloroorganiczne w mleku kobiecym z Olsztyna w latach 1976, 1986, 1996
[Organochlorine insecticides in human milk in Olsztyn in the years 1976, 1986, 1996]

R. Pietrzak-Fiećko, S.S. Smoczyński

STRESZCZENIE
Metodą chromatografii gazowej oznaczono pozostałości insektycydów chloroorganicznych: γ-HCH, DDT i jego metabolitów DDE i DDD, w mleku kobiecym pozyskanym w roku 1996 w Olsztynie. Uzyskane wyniki badań porównano z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi w latach 1986 i 1976 w tym samym regionie. Obserwuje się, że wraz z upływem czasu ilość chlorowanych węglowodorów w mleku kobiecym zmniejsza się. Poziom pozostałości Σ DDT w 1996 roku w porównaniu z rokiem 1986 był 8 razy niższy, a z 1976 był o 19 razy niższy. Natomiast ilość γ-HCH w 1996 roku w stosunku do 1986 i 1976 roku była odpowiednio o 7 i 41 razy niższa. Mimo, że zawartość Σ DDT wraz z upływem czasu maleje, to nadal znacznie przekracza Najwyższą Dopuszczalną Pozostałość tych związków w żywności przeznaczonej dla niemowląt.

 

ABSTRACT
Residual amounts of organochlorine insecticides: γ-HCH, DDT and its metabolites DDE and DDD were determined by gas chromatography in human milk collected in Olsztyn in 1996. The results were compared to the results obtained earlier in 1976 and 1986 in the same region of Poland. It was observed that with time the amount of chlorinated hydrocarbons tended to decline. The residual amount of ΣDDT in 1996 was 8 times as low as in 1986 and 19 times as low as in 1976. On the other hand, the amount of γ-HCH in 1996 was 7 times as low as in 1986 and 41 times as low as in 1976. Although the quantity of ΣDDT decreases with time, it still exceeds considerably the Maximum Residue Levels of these compounds in baby food.

Liczba pobrań: 1349