Informacje od redaktorów

03-01-2013

Od 2013 roku, tomu 64, Nr 1 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny wydawane są w  języku angielskim, ze streszczeniami w dwóch językach: angielskim i polskim.

« powrót