Informacja na temat dofinansowania

01-01-2013

Roczniki Państwowego Zakładu  Higieny w ramach projektu INDEX PLUS 2012 otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na  umiędzynarodowienie  czasopisma i podniesienie jego pozycji w zagranicznych środowiskach naukowych.

« powrót