PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(4): 367-371

Influence of temperature and brewing time of nettle (Urtica dioica L.) infusions on vitamin C content.
[Influence of temperature and brewing time of nettle (Urtica dioica L.) infusions on vitamin C content.]

J. Wolska, M. Czop, K. Jakubczyk, K. Janda

ABSTRACT
Background. Stinging nettle (Urtica dioica L.) can be found in temperate climate zones of Europe, Africa and America Nettle may be a source of nutritional ingredients, mineral salts, vitamins and antioxidants.

Objective. The aim of the study was to determine the effect of temperature and brewing time Urtica dioica L. infusions from different parts of this plant on vitamin C (ascorbic acid) content.
Material and methods. Infusions of nettle leaf, stem and root were prepared at room temperature, 50°C, 60°C, 70°C and 80°C for 10 minutes. Leaf infusions were also brewed for 5, 10, 15 and 20 minutes at initial water temperature of 60°C. The amount of vitamin C was determined by the spectrophotometric method.
Results. The best temperature of brewing nettle infusions, in terms of vitamin C concentration, is between 50 °C and 60 °C as it is sufficient to extract the substance, yet not high enough to destroy it.
Conclusions. The optimal time of brewing appeared to be 10 minutes as the prolonged exposure to high temperature appeared to be detrimental for ascorbic acid as well.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) występuje w strefie klimatu umiarkowanego Europy, Afryki i Ameryki. Może być źródłem składników odżywczych i mineralnych, witamin i antyoksydantów.

Cel badań. Celem badań było określenie wpływu temperatury i czasu przygotowywania naparów z różnych części pokrzywy zwyczajnej na zawartość witaminy C (kwasu askorbinowego).
Materiał i metody. Napary z liści, łodyg i kłączy były przygotowywane w temperaturze pokojowej, 50°C, 60°C, 70°C i 80°C przez 10 minut. Ponadto napary z liści były przygotowane w temperaturze 60°C przez 5, 10, 15 and 20 minut. Zawartość witaminy C określono spektrofotometrycznie.
Wyniki. Optymalna temperatura przygotowywania naparów z pokrzywy, pod kątem uzyskania maksymalnej zawartości witaminy C, mieści się w przedziale od 50°C do 60°C. Jest wystarczająca do przejścia tego związku do naparu i jednocześnie nie jest na tyle wysoka, aby ją zdegradować.
Wnioski. Optymalnym czasem przygotowywania naparów z pokrzywy celem uzyskania jak największego stężenia witaminy C jest czas 10 minut; przedłużanie tego czasu może prowadzić do degradacji kwasu askorbinowego i zmniejszonej jego zawartości w naparach.

Liczba pobrań: 2676