PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(1): 23-30

Frequency of consumption of foods rich in calcium and vitamin D among school-age children.
[Frequency of consumption of foods rich in calcium and vitamin D among school-age children.]

M. Kostecka

ABSTRACT
Background.
Calcium is one of the most important minerals for the human body which is essential for healthy bones and teeth. Vitamin D has hormone-like properties in the human body. It is supplied with the diet, but it is also synthesized by the body under exposure to UV radiation. Vitamin D controls calcium and phosphorus metabolism and is responsible for bone modeling and mineralization.  

Objective. The objective of this study was to evaluate eating habits and food preferences of school-age children meet the demand for calcium and vitamin D, and estimate the frequency of consumption of foods rich in these nutrients.  
Material and methods. A total of 197 parents of 7- to 9-year-olds attending randomly selected primary schools in Lublin and Świdnik were asked to fill out a questionnaire designed by the authors. The results were processed by the Chi-squared test in the Excel application.  
Results. Considerable differences in the consumption of milk and dairy products were observed between age groups. In the group of 7-year-olds, 57.5% of children drank milk and ate dairy products at least once a day, whereas in the group of 9-year-olds, only 16.6% of children ate dairy products at least once a day. The intake of foods rich in vitamin D was equally low among the surveyed children.  
Conclusions. School-age children may be at risk of calcium and vitamin D deficiencies due to low consumption of milk, dairy products and fish, and inadequate vitamin D supplementation. Parents should be educated about nutrition to change the family’s eating habits.  
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Wapń jest składnikiem mineralnym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest podstawowym materiałem budulcowym kości i zębów. Witamina D w organizmie ludzkim ma właściwości hormonu, jej źródło stanowią światło słoneczne, pokarm, suplementacja. Pełni bardzo ważną funkcję w organizmie człowieka, wpływa regulująco na gospodarkę wapniowo-fosforanową oraz modelowanie i mineralizację kości.  
Cel. Celem badań była ocena nawyków i preferencji żywieniowych dzieci szkolnych pod kątem pokrycia zapotrzebowania na wapń i witaminę D oraz ocena częstości spożycia produktów bogatych w te składniki odżywcze.  
Materiał i metody. Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety wśród 197 rodziców dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczających do losowo wybranych szkół podstawowych w Lublinie i Świdniku. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników testem chi-kwadrat oraz w programie Excel.  
Wyniki. Zauważono znaczące różnice w spożyciu mleka i jego przetworów pomiędzy grupami wiekowymi. Wśród 7 latków 57,5 % dzieci piło mleko i spożywało produkty mleczne co najmniej raz dziennie, natomiast w grupie 9 latków tylko 16,6% dzieci przynajmniej 1 raz w ciągu dnia spożywało produkt nabiałowy. Stwierdzono również niską konsumpcję produktów będących źródłem witaminy D.  
Wnioski. Dzieci w wieku szkolnym mogą stanowić grupę ryzyka zagrożoną występowaniem niedoborów wapnia i witaminy D, co jest konsekwencją niskiego spożycia mleka i produktów mlecznych, ryb oraz brakiem odpowiedniej suplementacji witaminą D. Konieczna jest edukacja żywieniowa rodziców prowadząca do zmiany sposobu żywienia w rodzinie.

Liczba pobrań: 1720