PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(4): 319-325

Flavonoids intake among Polish and Spanish students.
[Flavonoids intake among Polish and Spanish students.]

A. Kozłowska, D. Przekop, D. Szostak-Węgierek

ABSTRACT
Background. Flavonoids are a group of bioactive compounds that are extensively found in foodstuffs of plant origin. Their regular consumption plays an important role in the prevention of degenerative diseases, particularly cardiovascular disease, and cancer.  
Objective. The purpose of the study was to estimate dietary flavonoid intake among Polish and Spanish students and to establish the main dietary sources of flavonoids.  
Material and Methods. This study included 91 Polish and 60 Spanish students.  Dietary data were collected using a food frequency questionnaire. The dietary USDA Database for the flavonoid content of selected foods was used to calculate daily and weekly flavonoid intakes by the subjects.  
Results. The average flavonoid consumption in the Polish students was 801 mg/day, and in Spanish students 297 mg/day. Food categories such as beverages, vegetables and fruits were found to be significant sources of flavonoids, of which tea, oranges, orange juice, dried parsley and oregano were the main contributors among Polish students and oranges, tea, chickpeas, orange juice and dried parsley were the main sources of flavonoids among Spanish students.  
Conclusions. Flavonoid consumption in Polish students was more than two times higher than in Spanish students. Compared to other population studies consumption of flavonoids in both students groups was adequate.
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Flawonoidy to grupa antyoksydantów występująca powszechnie w roślinach. Substancje te wykazują wielokierunkowe działanie protekcyjne na organizm człowieka, budząc tym samym zainteresowanie naukowców, którzy w licznych pracach badają pobranie tych związków u ludzi.
Cel. Celem badań była ocena spożycia wybranych flawonoidów spożywanych wraz z dietą przez polską i hiszpańską młodzież akademicką oraz wskazanie głównych źródeł tych substancji w diecie badanych.  
Materiał i Metody. W badaniach wzięło udział łącznie 151 osób: 91 Polaków oraz 60 Hiszpanów. Studenci zostali popro¬szeni o podanie tygodniowego spożycia produktów spożywczych będących istotnym źródłem flawonoidów. Spożycie tych związków obliczono na podstawie informacji zawartych w bazie danych opracowanej przez Departament Rolnictwa USA (USDA United States Department of Agriculture).  
Wyniki. Średnie spożycie flawonoidów przez polskich studentów wynosiło około 801 mg/dzień, podczas gdy wśród hiszpańskich studentów wyniosło około 297 mg/dzień. Napoje, warzywa, oraz owoce były głównymi grupami produktów dostarczających flawonoidów wśród badanych z obydwu grup. Najistotniejszym źródłem tych związków wśród polskich ankietowanych była czarna herbata, a wśród hiszpańskich pomarańcze.  
Wnioski. Analiza udzielonych odpowiedzi wykazała, że polscy studenci spożywali ponad dwukrotnie więcej flawonoidów niż hiszpańscy badani. Konsumpcja flawonoidów w obu grupach była zadowalająca, na tle danych z innych badań populacyjnych. tarcza niepodważalne argumenty urzędom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem.  

Liczba pobrań: 1622