PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(1): 49-53

Evaluation of energy drinks intake in selected student groups
[Evaluation of energy drinks intake in selected student groups]

A. Kopacz, A. Wawrzyniak, J. Hamułka, M. Górnicka

ABSTRACT

Background. Energy drinks are intended for people who work hard, both physically and mentally, particularly young people engaged in an active lifestyle. 
Objective. To assess the intake of energy drinks in a student group, during examinations and throughout an academic year. 
Materials and methods. A survey was performed on 92 students attending the Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences (Warsaw University of Life Sciences - WULS) and those from the Faculty of Physical Education (University of Physical Education - UPE) in Warsaw. 
Results. Students consumed many more energy drinks during examinations (1424±1577 ml/week) than during the academic year (441±579 ml/week). About 30% more subjects from UPE drank such drinks, throughout both examinations and the academic year, compared to those from WULS. On average, most students drunk less than one can per day. During exams, only 49% students consumed an average of less than 125 ml of energy drinks per day, (WULS; 55% and UPE; 46%), whereas this rose to 84% during the academic year (WULS; 91% and UPA; 80%). The most popular brands were Tiger, Red Bull and Burn. 
Conclusions. It is important that due care and attention is exercised in consuming high amounts of energy drinks as they contain bioactive substances, including caffeine, inositol, taurine, glucuronolactone and vitamins of the group B. These all have specific effects on the body and can be a cause for concern if their intake is high.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Napoje energetyzujące przeznaczone są dla osób intensywnie pracujących fizycznie i umysłowo, w tym dla ludzi młodych, prowadzących aktywny tryb życia. 
Cel badań. Przedmiotem pracy była ocena spożycia napojów energetyzujących przez studentów w okresie sesji egzaminacyjnej oraz w czasie roku akademickiego. 
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 92 studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka (SGGW) oraz Wydziału Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawie. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a materiał do badań zebrano za pomocą autorskiej ankiety. 
Wyniki. Stwierdzono znacznie wyższe spożycie napojów energetyzujących w czasie sesji egzaminacyjnej (1424±1577 ml/ tydzień) w porównaniu do konsumpcji podczas roku akademickiego (441±579 ml/tydzień). O około 30% więcej studentów AWF niż studentów SGGW piło napoje energetyzujące zarówno w czasie sesji jak i poza nią. Większość studentów spożywała średnio mniej niż 125 ml napojów energetyzujących na dobę. W czasie sesji było to jedynie 49% badanych (SGGW 55%; AWF 46%), zaś poza nią 84% (SGGW 91%; AWF 80%). Do najczęściej wybieranych marek należał ,,Tiger”, ,,Red Bull” oraz ,,Burn”. 
Wnioski. Należy zwracać uwagę na ilości spożywanych napojów energetyzujących, gdyż zawarte w nich substancje bioaktywne, do których należą kofeina, inozytol, tauryna, glukuronolakton oraz witaminy z grupy B mogą wywoływać określony wpływ na organizm, w zależności od ilości ich spożycia.

Liczba pobrań: 2740