PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(2): 143-148

Estimation of energy and nutritional intake implementation of young men practicing aerobic sports
[Estimation of energy and nutritional intake implementation of young men practicing aerobic sports]

A. Wierniuk, D. Włodarek

ABSTRACT

Background. Keeping to a balanced diet plays a key role in maximizing the body’s efficiency so that sports training becomes more effective. Previous studies have shown that an athletes’ diet is often not properly balanced, and can thus negatively affect sporting performance. 
Objectives. To assess the energy and nutrient intake in young men practicing aerobic sport and compare them with those recommended. 
Material and methods. Subjects were 25 male athletes, aged 19-25 years, practicing aerobic sports who were students at two Warsaw Universities; The Military University of Technology and University of Physical Education. The average body mass was 80.6 ± 9.6 kg and average height was 187.0 ± 7.6 cm, (BMI thus being 23.01 ± 1.70 kg/m2). Dietary assessment was based on three-day dietary recalls consisting of two weekdays and one day of the weekend. The energy and macro/ micro-nutrient intake were evaluated using the Polish Software ‘Energia’ package and compared to recommendations and standards. Supplements were absent from the athletes’ diets. 
Results. The energy value of diets were too low in most instances; average %-age deficiency was 30.22 ± 13.76%. Total protein intake, (mean 1.41 ± 0.36 g per kg body weight) was inadequate in 40% of cases, whilst all showed appropriate intakes of animal protein. Most subjects’ carbohydrate intake (84%) was deficient; median 3.28 g/kg body weight. Fibre intake, (median 17.17 g) was also insufficient in 76% cases. Total fat intake, (33,9% ± 5,7 energy) was too high in 32% of cases. The %-age dietary energy obtained from saturated fatty acids was 12,18% ± 2,53 and 5,72% ± 1,43 from polyunsaturated fatty acids, where most subjects’ diet (64%) was, as well, high in cholesterol. Furthermore, significant deficiencies were observed in the following: Vitamin A (44% of group below EAR), vitamin C (80% below EAR), vitamin D (92% below EAR), foliate (84% below EAR), calcium (52% below EAR) and magnesium (60% below EAR). Vitamin E intake was however higher than the AI level. Almost all subjects had adequate intakes of vitamins B1, B2, B6, B12, niacin and zinc. 
Conclusions. The energy value of diet and carbohydrate intake were inadequate to the athletes’ requirements. Dietary deficiencies of folate, vitamins C and D, magnesium, calcium and potassium were also observed. There is therefore a need for sports nutrition counselling and education which would help athletes improve their eating habits and health, as well as for optimising their sports training performance.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Zbilansowana dieta odgrywa kluczową rolę w maksymalizacji wydolności organizmu i zwiększeniu efektywności treningu fizycznego. Wcześniej przeprowadzone badania pokazały, iż bardzo często dieta sportowców jest źle zbilansowana, co może wpływać negatywnie na ich wyniki podczas zawodów sportowych. 
Cel badania. Celem przeprowadzonego badania była ocena realizacji potrzeb żywieniowych młodych mężczyzn uprawiających sporty aerobowe 
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem 25 mężczyzn w wieku 19-25 lat, trenujących sporty aerobowe. Mężczyźni byli studentami warszawskich uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej lub Akademii Wychowania Fizycznego. Średnia masa ciała w badanej grupie wynosiła 80.6 ± 9.6 kg, zaś wzrost 187.0 ± 7.6 cm (BMI 23.01 ± 1.70 kg/m2). Ocena ich racji pokarmowych została oparta o trzydniowe bieżące notowania spożycia (trzy dni: dwa powszednie i jeden świąteczny). Zawartość makro- i mikroskładników diety została obliczona przy pomocy programu komputerowego „Energia”, a następnie porównana z zaleceniami i normami żywieniowymi. Badani nie stosowali suplementacji.
Wyniki. Racja pokarmowa większości badanych miała zbyt małą wartość energetyczną (średnie niedobory 30.22 ± 13,76%). Całkowita podaż białka (średnia 1,41 ± 0,36g/kg m.c.) była niewystarczająca u 40% sportowców, zaś spożycie białka pochodzenia zwierzęcego było prawidłowe u wszystkich badanych. Większość grupy (84%) dostarczała z dietą zbyt małą ilość węglowodanów (mediana 3,28 g/kg m.c.). Spożycie błonnika (mediana 17,17g) była niewystarczająca u 76% sportowców. Udział energii z tłuszczu w diecie (33,92 ± 5,70 % energii) był zbyt duży u 32% badanych. Udział energii pochodzącej z nasyconych kwasów tłuszczowych wynosił średnio 12,18 ± 2,53%, podczas gdy średnie spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych stanowiło 5,72 ± 1,43% wartości energetycznej diety. Większość racji pokarmowych cechowała się zbyt dużą zawartością cholesterolu (378,62 ± 144,36 mg). Zaobserwowano niewystarczające spożycie w przypadku: witaminy A (44% grupy spożywało mniej niż EAR), witaminy C (80% badanych poniżej EAR), witaminy D (92% poniżej EAR), kwasu foliowego (84% poniżej EAR), wapnia (52% poniżej EAR) oraz magnezu (60% poniżej EAR). Średnie spożycie witaminy E w grupie było większe niż zalecane na poziomie AI. Prawie wszyscy badani mieli prawidłową podaż witamin B1, B2, B6, B12, niacyny oraz cynku. 
Wnioski. Wartość energetyczna racji pokarmowych, a także ilość spożywanych węglowodanów była niewystarczająca w porównaniu do potrzeb sportowców. Spożycie kwasu foliowego, witamy C, D, magnezu, wapnia oraz potasu było zbyt małe. Istnieje konieczność prowadzenia poradnictwa i edukacji żywieniowej sportowców w celu poprawy ich zwyczajów żywieniowych, a tym samym poprawy stanu zdrowia i wydolności fizycznej.

Liczba pobrań: 4087