PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 49-54

Emisja formaldehydu z meblarskich tworzyw drzewnych i z mebli biurowych
[Emission of formaldehyde from wood-products and office furniture]

I. Pecka, R.Wiglusz, A.Madeja-Grzyb, A.Dziewanowska-Pudliszak

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania emisji formaldehydu z meblarskich tworzyw drzewnych/płyt wiórowych, płyt wiórowych okleinowanych okleiną sztuczną, płyt wiórowych laminowanych, płyt pilśniowych twardych, sklejki/ i z mebli biurowych. Badania wykonano w komorze o pojemności 0,2 m3, 0,6 m3, 1,0 m3 w temperaturze 230C, wilgotności względnej powietrza 45%, 1 wymianie powietrza/godzinę i przy obciążeniu materiałowym 1 m2/m3. Formaldehyd oznaczano metodami kolorymetrycznymi. Wyniki badań wykazały, że z testowanych tworzyw drzewnych, płyty pilśniowe twarde, sklejka i większość płyt wiórowych uszlachetnionych nie powinny powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń formaldehydem. Testowane meble biurowe spełniają wymagania higieniczne.

 

ABSTRACT
The formaldehyde emission from wood-products (particleboards, particleboards veneered with artificial veneer, laminated particleboard, hard fibreboards, plywood) and office furniture was measured with the use of environmental chamber (0.2 m3, 0.6 m3, 1.0 m3 capacity) in the following conditions: temperature 230C, relative humidity 45%, 1 air exchange/hour and factor loading 1 m2/m3. Formaldehyde was determined by using colorimetric methods. Among the tested products, hard fibreboards, plywood and almost all of the enriched particleboards should not contaminate indoor air with formaldehyde over its threshold limit values. The tested office furniture fulfil of the hygienic requirements.

Liczba pobrań: 10238