PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(3): 291-297

Emisja chemiczna z podłogowych klejów wodorozcieńczalnych
[Chemical emission from water-based adhesives for flooring materials]

E. Sitko, R. Wiglusz, G. Nikel, I. Pecka, M. Cempel

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania emisji 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, octanu 2-(2- butoksyetoksy) etanolu, 2-fenoksyetanolu, 2-etylo-1-heksanolu, α- i β-pinenu oraz całkowitej sumy lotnych związków organicznych z podłogowych klejów wodorozcieńczalnych w komorze (temperatura 23oC, wilgotność względna 45%, 0,5 wymiany powietrza/godzinę) przez okres 28 dni. Stwierdzono uwalnianie 2 związków z jednego kleju nawet po 28 dniach. Emisja całkowita lotnych związków organicznych w przypadku jednego kleju była bardzo niska. Niektóre kleje mogą uwalniać związki, których toksyczne działanie nie zostało dotychczas dobrze poznane.

 

ABSTRACT
Emissions of 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, 2-(2-butoxyethoxy) ethyl acetate, 2- fenoxyethanol, 2-ethylhexanol, α-, β-pinene and total volatile organic compounds (TVOC) from water-borne adhesives for flooring materials were measured by means of emission test chamber 28 days (at 23oC, 45% relative humidity, 0,5 air exchange/hour). For one adhesive the emission of 2 compounds was observed even after 28 days. TVOC emissions for one adhesive was very low. Some of adhesives may release of compounds which toxicity data have not been evaluated.

Liczba pobrań: 948