PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 423-426

Eating habits of students in Vyškov (the Czech Republic)
[Eating habits of students in Vyškov (the Czech Republic)]

J. Juříková, S. Julínková

STRESZCZENIE
This project monitored eating habits of 777 students. Most of the students were aged between 18 and 20. This paper presents answers to questions concerning their eating habits. Almost all students have breakfast regularly. 60% of boys and 67% of girls eat lunch regularly. All boys and about 90% of girls have dinner regularly.

 

ABSTRACT
Badania przeprowadzono w grupie studentów Wyższej Szkoły Wojskowej Wojsk Lądowych w Vyškově w Republice Czeskiej. Studenci byli głównie w wieku 18 – 20 lat. Badaniami objęto 777 osób, w tym 59 % kobiet i 41 % mężczyzn. Na pytania zawarte w ankiecie studenci odpowiadali anonimowo. W niniejszym opracowaniu podano ocenę tylko niektórych pytań. Większość studentów spożywa regularnie śniadania i kolacje. Obiady spożywa 60 % chłopców i 67 % dziewcząt.

Liczba pobrań: 811