PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 337-345

Dożywianie uczniów w szkołach województwa podlaskiego w 2003 roku
[Giving out extra meals to children at school in the district of Podlasie in year 2003]

R. Szczerbiński, K. Makowska, P.G. Szczesiul

STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena korzystania uczniów z różnych form dożywiania w różnych typach szkół w województwie podlaskim. Materiały do opracowania stanowiły sprawozdania MZ 53 za rok 2003 – z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawozdania uzupełniające sporządzone przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w województwie podlaskim. Na terenie województwa podlaskiego ciepłe posiłki wydawano w formie posiłków pełnych i jednodaniowych. Pełne posiłki wydawano w 21,95% szkół, a posiłki jednodaniowe w 7,66% szkół, przy czym najwyższy odsetek szkół stanowiły gimnazja i szkoły podstawowe. Z posiłków pełnych korzystało 20,15% uczniów, a z posiłków jednodaniowych 4,36% uczniów. Z ofertą wydawania napojów wystąpiło 264 szkół, co stanowi 36,01%. Najczęściej napoje podawano w filiach szkół podstawowych (67,56%) i szkołach podstawowych (43,6%), rzadziej w gimnazjach (10,71%). Natomiast w szkołach o wyższym poziomie kształcenia nie oferowano napoju uczniom. Napoje mleczne oferowano w ciągu całego roku w1,36% szkół (korzystało 0,47% uczniów), a tylko w okresie zimowym w 0,27% szkół (korzystało 0,07% uczniów). Z oferta organizowania wspólnych śniadań w szkołach wystąpiło 26,72% placówek i dotyczyło jedynie szkół podstawowych i gimnazjów. Sklepiki/bufety szkolne funkcjonowały w 32,49% szkół, a w 5,49% szkół automaty oferujące głównie słodycze, pieczywo cukiernicze oraz napoje gazowane i niegazowane.

 

ABSTRACT
The aim of this article is to evaluate the access of school children to different forms of school lunch programmes in a range of schools in the District of Podlasie. Substantial materials for this study were provided for by MZ 53 reports for the year 2003, which mainly concerned problems associated with hygiene of primary and secondary school children, as well as supplementary reports compiled by Regional Disease Control Centres in the District of Podlasie. In the area of Podlasie school meals were served as full and one-dish lunches. 21.95% of all the schools served full lunches, 7.66% schools served one-dish lunches, with secondary and primary schools constituting the highest percentage. 20,15% of the pupils took advantage of full lunches, 4.36% of one-dish lunches. 264 schools put forward a motion of serving drinks, which constitutes 36.01%. The above mentioned drinks were mostly served in the country branches of primary schools (67.56%) and primary schools (43.6% ), rarely in secondary schools (10.71% ). In the schools of higher academic standard pupils were offered no drinks. Milk drinks were available all through the school year in 1.36% of schools (0.47% pupils took advantage) and 0.27% of schools in the winter season (0.07% pupils took advantage). 26.72% of all the institutions suggested organizing in-company breakfasts in schools, and these were solely primary and secondary schools. School buffets were in operation in 32.49% of schools and 5.49% of schools had sweets and drinks machines vending pastry, fizzy and still drinks.

Liczba pobrań: 660