PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2020, 71(3): 321-328

Difficulties and factors influencing purchase decision. The perspective of families with children with autism spectrum disorders on a gluten-free and casein-free diet. Preliminary study.
[Difficulties and factors influencing purchase decision. The perspective of families with children with autism spectrum disorders on a gluten-free and casein-free diet. Preliminary study.]

Katarzyna Tarnowska, Eliza Gruczyńska-Sękowska, Dorota Kowalska, Mariola Kozłowska, Ewa Majewska, Renata Winkler

ABSTRACT
Background. Gluten-free and casein-free diet is frequently used in the support of therapy of children with autism spectrum disorders. In addition, many parents restrict the consumption of simple sugars for their children.
Objective. The aim of this paper was to understand factors influencing purchase decision in case of family with children with autism spectrum disorders on gluten-free and/or casein-free and/or sugar-free diet and the difficulties associated with this type of nutrition.
Material and methods. The study covered a group of 40 families with children with autism spectrum disorders (32 boys and 8 girls) aged 3 to 10 years. Data were collected with questionnaire included questions concerning overall characteristics of caregivers, availability of foods used in the special diet, factors affecting decision on the purchase of products, difficulties in maintaining the child nutrition method.
Results. The factors having strongest impact on parents’ decisions on the purchase of products were product composition,
presence of a certificate confirming the absence of gluten and/or milk and taste values. Exclusion diet constituted
a considerable obstruction for traveling, social gatherings and resulted in conflicts with family and the environment.
The limited range of healthy gluten-free, casein-free and sugar-free foods, low taste quality and unsatisfactory quality impeded purchase and preparation of varied meals.
Conclusions. The surveyed parents were aware consumers, paying attention primarily to product composition and safety.
The respondents were looking for healthy, organic and nutritionally valuable products with low sugar content. Further development of the gluten/casein/ sugar free products market may considerably improve certain aspects of family’s life with children with autism spectrum disorders.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. We wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często stosowana jest dieta bezglutenowa i bezmleczna (bezkazeinowa). Wielu rodziców ogranicza także swoim dzieciom spożycie cukrów prostych.
Cel. Celem badania była ocena wymagań i preferencji konsumenckich rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będących na diecie bezglutenowej i/lub bezkazeinowej i/lub bezcukrowej oraz trudności związanymi z takim sposobem żywienia dziecka.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 40 rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (32 chłopców i 8 dziewczynek) w wieku od 3 do 10 lat. Dane zebrano za pomocą ankiety zawierające pytania dotyczące m.in. ogólnej charakterystyki opiekunów, rodzaju stosowanej diety eliminacyjnej, dostępności środków spożywczych używanych w diecie specjalnej, trudności w utrzymaniu danego sposobu żywienia dziecka, czynników wpływających na decyzje o zakupie produktów stosowanych w diecie.
Wyniki. Czynnikami mającymi największe znaczenie dla respondentów przy zakupie produktów stosowanych w diecie dziecka były: skład produktu opisany na etykiecie, oznakowanie warunkujące wykluczenie glutenu i/lub mleka z produktu oraz walory smakowe Dieta eliminacyjna wpłynęła negatywnie na różne aspekty życia codziennego respondentów, takie jak podróżowanie, spotkania towarzyskie, powodowała nieporozumienia rodzinne oraz konflikty z otoczeniem.
Ograniczony asortyment stosowanej żywności specjalnej, niskie walory smakowe i niezadawalająca jakość zamienników żywności tradycyjnej utrudniały skomponowanie urozmaiconych posiłków.
Wnioski. Badani rodzice byli świadomymi konsumentami zwracającymi uwagę przede wszystkim na skład produktu i bezpieczeństwo. Respondenci szukali zdrowych, ekologicznych i wartościowych odżywczo produktów o niskiej zawartości cukru. Dalszy rozwój rynku produktów bezglutenowych, bezmlecznych i bezcukrowych może znacznie poprawić niektóre aspekty życia rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Liczba pobrań: 1374