PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 185-189

Dietary supplements selected by young people exercising in fitness rooms in Kraków and environs
[Dietary supplements selected by young people exercising in fitness rooms in Kraków and environs]

J. Chłopicka, P. Wandas, Z. Zachwieja

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena częstości stosowania suplementów diety przez młodzieŜ ćwiczącą w siłowniach na terenie Krakowa i okolic. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 150 osób. AŜ 81 % badanych osób regularnie przyjmowało róŜne formy suplementów diety. Najczęściej uŜywano kreatynę, HMB (beta-hydroksy-beta-metylomaślan) oraz preparaty zawierające aminokwasy i białka. Wiedzę na temat działania i stosowania poszczególnych preparatów ankietowani czerpali głównie od współćwiczących. Jedynie 14 % ankietowanych zwracało się po fachową poradę do lekarzy lub farmaceutów.

ABSTRACT
Celem pracy była ocena częstości stosowania suplementów diety przez młodzieŜ ćwiczącą w siłowniach na terenie Krakowa i okolic. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 150 osób. AŜ 81 % badanych osób regularnie przyjmowało róŜne formy suplementów diety. Najczęściej uŜywano kreatynę, HMB (beta-hydroksy-beta-metylomaślan) oraz preparaty zawierające aminokwasy i białka. Wiedzę na temat działania i stosowania poszczególnych preparatów ankietowani czerpali głównie od współćwiczących. Jedynie 14 % ankietowanych zwracało się po fachową poradę do lekarzy lub farmaceutów.

Liczba pobrań: 1071