PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(4): 381-386

Dietary intake of DHA during pregnancy: a significant gap between the actual intake and current nutritional recommendations
[Dietary intake of DHA during pregnancy: a significant gap between the actual intake and current nutritional recommendations]

Regina Wierzejska, Mirosław Jarosz, Barbara Wojda, Magdalena Siuba-Strzelińska

ABSTRACT
Background: Docosahexaenoic acid (DHA) is indispensable to ensure proper development of the fetal central nervous system and pregnancy duration. Daily intake of DHA should be at least 100 mg higher as compared to the pre-pregnancy values.
Objectives: The aim of the study was to evaluate DHA intake during pregnancy and compare it to the current recommendations.
Material and methods: A total of 100 pregnant women presenting for labor at the Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Medical University of Warsaw, were included in the study. DHA intake from the following sources: fish and eggs, and DHA preparations collected based on the questionnaire was investigated.
Results: Low dietary DHA intake (median: 60 mg/day) was observed. The values were only slightly higher (median: 90 mg/day) after DHA preparations were taken into consideration because only 28% of the pregnant women used DHA preparations. Overall, 92% of the subjects consumedConclusions: The diet of pregnant women is largely deficient as far as DHA intake is concerned. Importantly, it is not possible to comply with current recommendations without dietary supplementation.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Kwas dokozaheksaenowy (DHA) jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju centralnego układu nerwowego płodu, a także czasu trwania ciąży. Jego spożycie przez kobiety ciężarne powinno być co najmniej o 100 mg większe, niż przed zajściem w ciążę.
Cel: Celem badania było oszacowanie wielkości spożycia DHA przez kobiety ciężarne, w kontekście aktualnych zaleceń żywieniowych.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 100 kobiet ciężarnych, zgłaszających się do porodu w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Spośród produktów spożywczych źródłami DHA były ryby i jaja, których częstość i wielkość spożycia ustalono w oparciu o ankietę. Ponadto uwzględniono przyjmowanie przez kobiety ciężarne preparatów zawierających DHA.
Wyniki: Stwierdzono małe spożycie DHA z dietą (mediana: 60 mg dziennie). Po uwzględnieniu suplementacji diety spożycie to wzrosło nieznacznie (mediana: 90 mg), ponieważ tylko 28% kobiet przyjmowało preparaty DHA. Ogółem 92% kobiet spożywało mniej, niż 200 mg DHA w ciągu dnia. Niewielkie spożycie DHA było konsekwencją zbyt małego spożycia ryb – średnio 15 g/dzień. Tylko 10% kobiet jadło ryby dwa razy w tygodniu i w przypadku takiego spożycia pobranie DHA z dietą było istotnie statystycznie większe (mediana: 160 mg dziennie) (p=0.0232). Łączne spożycie DHA i EPA w całej grupie kobiet wynosiło – mediana 79 mg dziennie.
Wnioski: Dieta kobiet ciężarnych jest w dużym stopniu niedoborowa w DHA. Bez suplementacji diety nie jest możliwa realizacja zaleceń, dotyczących spożycia tego składnika w okresie ciąży.

Liczba pobrań: 1388