PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(1): 41-47

Dietary habits of obese patients qualified for bariatric procedures.
[Dietary habits of obese patients qualified for bariatric procedures.]

M. Jastrzębska-Mierzyńska, L. Ostrowska, H. R. Hady, J. Dadan

ABSTRACT
 
Background. Patients with obesity, including morbid obesity, commit numerous dietary mistakes. They prefer high-energy diets, but of poor nutritional value. Patients qualified for bariatric procedures show deficiencies in vitamins and minerals due to insufficient intake of vegetables, fruit and whole grain products. 
Objective. Analysis of dietary habits in morbidly obese patients prepared for bariatric surgery, including assessment of eating style and frequency of consumption of certain products.
Material and methods. The study group contained 39 people aged 18 - 65 years, who were surveyed with a questionnaire elaborated in the Department of Clinical Dietetics and Nutrition, Medical University of Bialystok. The following factors were assessed: number of meals, snacking between meals and eating at night, types of snacks eaten, and frequency of consumption of certain foods. Results were analyzed using Statistica 9.0.
Results. The majority of surveyed men (41.7%) ate three meals a day, whereas most women (40.7%) had at least 4 meals a day. Nearly 85% of the respondents admitted snacking between meals, mainly eating fruit, sweets and sandwiches. Whole grain cereal, milk and dairy products, fish, fruit, vegetables and pulses appeared in diet of patients qualified for treatment of obesity very rarely. 
Conclusions. Dietary habits of obese patients qualified for bariatric procedures are not consistent with recommendations. Therefore, these patients should receive nutritional education in order to foster proper eating habits that will help in the postoperative nutrition

STRESZCZENIE
Wstęp. Osoby z otyłością, w tym z otyłością olbrzymią, popełniają liczne błędy żywieniowe. Dieta otyłych jest wysokoenergetyczna, jednak posiada niską wartość odżywczą. U osób zakwalifikowanych do zabiegów bariatrycznych występują niedobory witamin i składników mineralnych spowodowane niewystarczającym spożyciem między innymi warzyw, owoców oraz produktów pełnoziarnistych. 
Cel. Analiza zachowań żywieniowych pacjentów z otyłością olbrzymią przygotowywanych do operacji bariatrycznej, na którą składały się ocena trybu żywienia oraz częstotliwości spożycia poszczególnych artykułów spożywczych. 
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 39 osób w wieku 18 – 65 lat. Badanie przeprowadzono z użyciem kwestionariusza ankiety, opracowanego w Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego UM w Białymstoku. Ocenie poddano między innymi ilość spożywanych posiłków, zwyczaj pojadania między posiłkami i jedzenia w nocy, rodzaj spożywanych przekąsek oraz częstotliwość spożycia wybranych produktów spożywczych. Analizę wyników wykonano w programie Statistica 9.0. 
Wyniki. Wykazano, że większość ankietowanych mężczyzn (41,7%) spożywała 3 posiłki dziennie, a kobiet (40,7%) przynajmniej 4 posiłki dziennie. Blisko 85% badanych pojadało między posiłkami, głównie owoce, słodycze i kanapki. Osoby zakwalifikowane do chirurgicznego leczenia otyłości zbyt rzadko spożywały produkty zbożowe z pełnego przemiału, mleko i przetwory mleczne, ryby, warzywa i owoce oraz nasiona roślin strączkowych. 
Wnioski. Sposób żywienia osób otyłych zakwalifikowanych do zabiegów bariatrycznych nie jest zgodny z zaleceniami żywieniowymi. Należy objąć ich edukacją, w celu kształtowania prawidłowych zachowań żywieniowych, które pomogą w późniejszym żywieniu pooperacyjnym.

Liczba pobrań: 2455