PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(4): 309-315

Determining levels of mineral consumption from foodstuffs sources in the daily diets of adolescent students living in Kamien Pomorski. A pilot study.
[Determining levels of mineral consumption from foodstuffs sources in the daily diets of adolescent students living in Kamien Pomorski. A pilot study.]

T. Seidler, J. Książek, A. Sobczak

ABSTRACT

Background. In recent years, changes to adolescent life style and nutrition are becoming increasingly apparent. One of the ways in which this can be observed, is in an unbalanced daily intake of dietary minerals, where some intakes are in excess whilst others are deficient. Normal growth and development can thereby become adversely affected.

Objective. To determine daily dietary intake levels of calcium, magnesium, phosphorus, sodium, potassium, iron, zinc and copper together from their various foodstuff sources in the daily diet of a defined group of adolescents.

Material and methods. Subjects were adolescents aged 16-19 years attending the technical college at the Polish town of Kamień Pomorski; being under the jurisdiction of the Western Pomeranian Province (voivodship). The study tool was a survey of food that had been consumed within the last 24 hours, from which the amounts of mineral elements in any given menu, so chosen, could thus be estimated.

Results. Average daily potassium intakes were found to be generally low; less than 2350 mg and 1800 mg respectively for girls and boys compared to recommended values. This was coupled with high sodium intakes, where respectively, girls and boys exceeded recommended values by 2.1 and 2.8 times. Excess intakes of phosphorus, iron and copper were also observed in boys; respectively 500 mg, 4 mg and 2 mg. Some subjects showed insufficient intakes of calcium and magnesium i.e. 63%-80% below EAR (Estimated Average Requirements). The main source of calcium was found to be ripe cheeses, milk and fermented beverages. In both groups the main dietary sources of magnesium, sodium, iron and copper were bread. Girls diets showed that phosphorus and zinc mostly came from eating ripe cheeses and poultry, whereas potatoes were the main source of potassium. The boy's daily dietary intakes demonstrated that phosphorus and zinc originated from eating bread and potatoes. Significantly lower amounts of phosphorus, sodium, iron and zinc were however consumed by girls compared to boys.

Conclusions. The mineral content of the subjects' daily diet was found to be substantially unbalanced.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Od pewnego czasu obserwuje się zmiany w stylu życia i sposobie żywienia młodzieży. Wyraża się to m.in. niewłaściwym zbilansowaniem całodziennych racji pokarmowych (crp) w odniesieniu do składników mineralnych. Niektóre spożywane są w nadmiarze, natomiast  inne w niedostatecznej ilości. Fakt ten może mieć negatywny wpływ na przebieg procesów wzrostowo-rozwojowych.

Cel. Celem badań była ocena wielkości spożycia wapnia, magnezu, fosforu, sodu, potasu, żelaza, cynku i miedzi i ich źródeł w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży.

Materiał i metody.  Badania wykonano w grupie młodzieży uczącej się w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie), w wieku 16-19 lat. Do badań wykorzystano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Zawartość pierwiastków w jadłospisach określono metodą obliczeniową.

Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono zbyt niskie spożycie potasu (u dziewcząt średnio o 2350 mg a u chłopców o 1800 mg mniejsze od zaleceń) a nadmierne – sodu (u dziewcząt przekroczenie ilości zalecanej 2,1 razy, u chłopców – 2,8 razy). Pewne nadmiary występowały również w przypadku fosforu, żelaza i miedzi, w grupie chłopców (kolejno, średnio o 500 mg, 4 mg i 2 mg). U części osób podaż wapnia i magnezu była niewystarczająca (63%-80% osób ze spożyciem poniżej poziomu EAR). Głównym źródłem wapnia w żywieniu ankietowanej młodzieży były sery podpuszczkowe dojrzewające oraz mleko i napoje fermentowane. W obu grupach uczniów pieczywo dostarczało największych ilości magnezu, sodu, żelaza i miedzi. W jadłospisach dziewcząt fosfor i cynk pochodziły w przewadze z serów dojrzewających oraz mięsa i drobiu a potas z ziemniaków. W crp chłopców najwięcej fosforu i cynku dostarczały pieczywo i ziemniaki. Dziewczęta spożywały istotnie mniej fosforu, sodu, żelaza i cynku niż chłopcy.

Wnioski. Całodzienne racje pokarmowe badanej młodzieży były niewłaściwe zbilansowane pod względem zawartości większości analizowanych pierwiastków.

Liczba pobrań: 1197