PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 109-113

Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalu. Czynniki wpływające na stężenie mikroorganizmów w powietrzu sal operacyjnych
[Microbiological quality of hospital indor air. Determinant factors for microbial concentration in air of operating theatres]

A. Krogulski, M. Szczotko

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężenia bakterii i grzybów w powietrzu sal operacyjnych tuż przed operacją, w czasie operacji i bezpośrednio po jej zakończeniu. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych okresie zimnym i ciepłym dokonano oceny wpływu stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym na ich stężenie w powietrzu sali operacyjnej. Szukano również przyczyn zdecydowanie za wysokiego stężenia bakterii w powietrzu znacznej liczby klimatyzowanych sal operacyjnych. Na podstawie analizy wyników z równolegle wykonanych oznaczeń stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym wykluczono aby tą przyczyną były niesprawne filtry.

ABSTRACT
 Foregoing research presents results of total number of bacteria and fungi assays carried out in air of operating theatres before, during and directly after planned surgical procedure. Basing on the results obtained in winter and summer, the assessment of bacteria and fungi concentration in atmospheric air impact on microbial quality of air inside of operating theatre was elaborated. Investigation of the reason of high concentration of bacteria in air inside of operating rooms was conducted simultaneously. Presented results of microbial air purity collected from atmospheric air in parallel with indoor air demonstrated that air filters applied in air-conditioning system worked correctly and bacterial contamination of air had different reasons.

Liczba pobrań: 1594