PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 41-47

Czynne działanie biologiczne średniozmineralizowanej wody wodoro-węglanowosodowej z ujęcia "Pitoniakówka” w Szczawnicy, przeznaczonej do uzdrowiskowej kuracji pitnej
[The functioning biological activity of mean-mineralized sodium-bicarbonate water from source “Pitoniakówka” in Szczawnica, designed for health-resort potable cure]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
W doświadczeniach na zwierzętach określono działanie biologiczne wody z ujęcia “Pitoniakówka” – (wypływ B+C+D+G) w Szczawnicy. Badania podstawowe przeprowadzono na szczurach, którym w ciągu 24 dni podawano badaną wodę do picia ad libitum lub sondą w jednorazowej dawce dziennej 10,7 ml/kg m.c. Stwierdzono, że woda ta powodowała statystycznie znamienny wzrost stężenia sodu oraz spadek poziomu potasu, magnezu, wapnia, cholesterolu całkowitego, frakcji HDL cholesterolu, lipidów całkowitych w surowicy krwi a także hematokrytu, hemoglobiny i erytrocytów. Badana woda hamowała motorykę jelita cienkiego królika, powodowała wzrost wydalania moczu i zwiększała obrót wody w organizmie. Długotrwałe stosowanie badanej wody może prowadzić do powstania kwasicy metabolicznej. Nie obserwowano działania żółciopędnego i żółciotwórczego badanej wody u świnek morskich oraz wpływu tej wody na elementy gospodarki węglowodanowej, białkowej i rozmaz krwi obwodowej u szczurów.

 

ABSTRACT
In the experiments on animals the biological activity of the water from its intake “Pitoniakówka” /outflow B+C+D+G/ in Szczawnica has been determined. The basic investigations were carried out on rats whom in the course of 24 days the investigated water was being administered to drink ad libitum or by probe in a single daily dose of 10.7 ml/kg of body weight. It has been ascertained that the water caused a statistically significant increase of the concentration of sodium and a fall of the levels of potassium, magnesium, calcium, total cholesterol, the HDL fraction of cholesterol, total lipids in the blood serum, also of hematocrit, hemoglobin and erythrocytes. The investigated water inhibited the motor activity of the small intestine of the rabbit, caused increased urination and increased water turnover in the organism. A long-lasting application of the investigated water may lead to the genesis of metabolic acidosis. There was not observed any cholagogic and any chologenic activity of the investigated water in guinea pigs or any effect of that water on the elements of the carbohydrate metabolism, the protein metabolism or on the peripheral blood smear in rats.

Liczba pobrań: 1047