PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(4): 341-345

Czy zachowania zdrowotne polskich nastolatków mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi i otyłości?
[Evaluation of health behaviors of adolescents in Poland foster the prevalence of overweight and obesity]

A. Waśkiewicz, Z. Słońska, W. Drygas

STRESZCZENIE
Celem pracy było oszacowanie częstości występowania nadwagi i otyłości oraz ocena zachowań zdrowotnych sprzyjających występowaniu tego schorzenia u polskich nastolatków. W 2006 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród reprezentatywnej próby 530 dziewcząt oraz 518 chłopców w wieku 11-16 lat z terenu całej Polski. Występowanie nadwagi i otyłości notowano u 8,7% dziewcząt i u 10,2% chłopców. U badanych uczniów stwierdzono niską aktywność ruchową (60% chłopców i 70% dziewcząt nie osiągało zalecanego poziomu aktywności fizycznej) oraz dużą ilość czasu spędzanego przed ekranem telewizora lub komputera (4 godziny w dni powszednie oraz około 5,5 godziny w dni wolne od zajęć szkolnych). Zaobserwowano też negatywne nawyki żywieniowe: częste opuszczanie pierwszego śniadanie oraz zbyt częste spożywanie słodyczy, słodzonych napojów gazowanych oraz chipsów, a także, nabywanie w sklepikach szkolnych głównie artykułów niekorzystnych dla zdrowia.

ABSTRACT
 The aim of this study was to assess the prevalence of overweight and obesity and health behavior leading to those diseases among Polish adolescents. In year 2006 a survey study was conveyed among a representative sample of 530 girls and 518 boys aged 11-16 from whole territory of Poland. Overweight and obesity were noted in 8,7% of girls and 10,2% of boys. Among studied subjects a low level of physical activity (60% of boys and 70% of girls did not reach the recommended level of physical activity) and large amount of time spend in front of TV and computer (4 hours during the weekdays and 5,5 hours during days off school) were observed. Study also showed negative dietary habits: skipping first breakfasts and eating too many sweets and sweetened soda beverages and salted snacks as well a tendency to buy unhealthy products at school shops.

Liczba pobrań: 1036