PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(1): 64-67

Częstotliwość i wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież szkół ponadpodstawowych
[Frequency intake and energy value of breakfast consumed by school youth]

J. Hamułka, A. Gronowska-Senger, G. Tomala

STRESZCZENIE
W pracy oceniano częstotliwość spożycia oraz wartość energetyczną pierwszych i drugich śniadań spożywanych przez młodzież wybranych szkół ponadpodstawowych. Badaniami objęto 126 uczniów w wieku 16-18 lat. Dane uzyskano metodą wywiadu 24 godz., kwestionariusza częstotliwości spożycia oraz tabel składu i wartości odżywczej produktów spożywczych. Stwierdzono nieregularność spożywania pierwszych i drugich śniadań, nieprawidłowe ich zestawienie, jak również odbiegającą od zaleceń ich wartość energetyczną (zarówno in plus jak i in minus).

 

ABSTRACT
The aim of study was evaluation of frequency intake and energy value of breakfast consumed by high school youth. The group of 126 pupils aged 16-18 years was investigated. Frequency intake was estimated using questionnaire and energy value by 24 hours recall method. The irregularity in breakfast intake as well as changing energy value of them has been shown.

Liczba pobrań: 1888