PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(1): 79-86

Comparison of diet and physical activity of children and adolescents with patients after cancer treatment
[Comparison of diet and physical activity of children and adolescents with patients after cancer treatment]

J. Zapolska, K. Witczak-Sawczuk, M. Krawczuk-Rybak, M. Sawicka-Żukowska, J. Smarkusz, L. Ostrowska

ABSTRACT
Background. Properly balanced diet and exercise are an essential element of healthy living for children and adolescents. Particular attention should be paid to nutrition and physical activity among juniors after cancer treatment, which is one of the most important elements of the convalescence period.
Objective. The aim of the study was a comparative analysis of diet, physical activity of healthy children and adolescents with patients after cancer treatment.
Material and methods. The study involved 60 children and adolescents; 30 healthy juniors and 30 patients after treatment for cancer. An analysis of diets based on a 3-day 24-hour nutrition diary. The questionnaire surveyed collected data about participation and physical activity preferences. Statistical program-Statistica 12.0, published by StatSoft, was used to develop the results.
Results. Both groups were characterized by increased consumption of proteins and carbohydrates. Insufficient fat intake was shown in comparison with the recommended amounts in all study groups. It was observed that in the group of patients after treatment, vitamins B1, A, E and D intake was higher than in their healthy peers. Determinants of the choice of physical activity among children after cancer treatment was pleasure and fun, while among their healthy peers, aesthetic considerations (taking care of appearance).
Conclusions. Children and adolescents after cancer treatmentin a much greater percentage covered of daily intake of nutrients than healthy children, and more willingly spent time on physical activity. Greater interest in physical activity in this group was probably due to previous restrictions related to illness and therapy.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Odpowiednio zbilansowana dieta i ćwiczenia fizyczne są niezbędnym elementem zdrowego życia dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę należy zwrócić na odżywianie i aktywność fizyczną wśród młodych po leczeniu raka, co jest jednym z najważniejszych elementów okresu rekonwalescencji.
Cel. Celem pracy była analiza porównawcza diety, aktywności fizycznej zdrowych dzieci i młodzieży z pacjentami po leczeniu nowotworu.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 60 dzieci i młodzieży; 30 zdrowych juniorów i 30 pacjentów po leczeniu raka. Analizę diet oparto na 3-dniowym 24-godzinnym dzienniku żywieniowym. Ankieta zgromadziła zebrane dane dotyczące preferencji uczestnictwa i aktywności fizycznej. Program statystyczny Statistica 12.0, opublikowany przez StatSoft,, został wykorzystany do opracowania wyników.
Wyniki. Obie grupy badanych charakteryzowały się zwiększonym spożyciem białka i węglowodanów. Niewystarczające spożycie tłuszczu wykazano w porównaniu z zalecanymi ilościami we wszystkich grupach badanych. Zaobserwowano, że w grupie pacjentów po leczeniu raka spożycie witaminy B1, A, E i D było wyższe niż u zdrowych rówieśników. Determinantami wyboru aktywności fizycznej wśród dzieci po leczeniu nowotworowym była przyjemność i zabawa, a wśród zdrowych rówieśników - względy estetyczne (dbanie o wygląd).
Wnioski. Dzieci i młodzież po leczeniu nowotworowym w znacznie większym odsetku pokrywały dzienne spożycie składników odżywczych niż zdrowe dzieci, a chętniej spędzali czas na aktywności fizycznej. Większe zainteresowanie aktywnością fizyczną w tej grupie prawdopodobnie wynikało z cześniejszych ograniczeń związanych z chorobą i terapią.

Liczba pobrań: 1830