PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 17-21

Badanie oporności bakterii wyizolowanych z urządzeń udojowych na środki dezynfekcyjne
[Resistance of bacteria isolated from milking equipment to disinfectants]

A. Wiszniewska, J. Szteyn

STRESZCZENIE
Celem badań było porównanie wrażliwości psychrofilnych i termofilnych bakterii wyizolowanych z urządzeń udojowych na trzy środki dezynfekcyjne. Badania wykazały, że bakterie psychrofilne są bardziej oporne na badane substancje niż bakterie termofilne. Zdolność bakterii do nabywania oporności na substancje dezynfekcyjne zmusza do poszukiwania coraz to nowszych doskonalszych preparatów. Niewłaściwe stosowanie substancji chemicznych przyspiesza ten proces.

 

ABSTRACT
The purpose of the study was a comparison of the sensitivity to three disinfectants of psychotropic and termotropic bacteria isolated from milking equipment. The study shows that psychotropic bacteria was more resistant on disinfectants used in experiments than termotropic. Bacteria’s capability to acquire a resistant to disinfectants cause to search the new and more advance substances. Incorrect use of the antibacterial chemicals could accelerate this process.

Liczba pobrań: 878