PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 279-286

Badanie obecności białka zmodyfikowanego genetycznie w przetworzonych produktach sojowych testem Elisa
[The investigation of presence of genetically modified protein in processed foodstuffs by Elisa test]

B. Urbanek-Karłowska, D. Sawilska-Rautenstrauch, M. Jędra

STRESZCZENIE
Badaniem objęto produkty sojowe takie jak serki tofu, kotlety sojowe oraz produkty zawierające preparaty białka sojowego: chleb, makaron, wędliny, wyroby garmażeryjne. W celu wykrycia i identyfikacji zmodyfikowanego genetycznie białka soi CP4EPSPS, poddanego działaniu temperatury wykorzystano metodę immunoenzymatyczną ELISA – zestawy analityczne „TRAIT” - II generacji, amerykańskiej firmy SDI. Badania wykonano w 2003 r. Wyniki pozytywne uzyskano dla 27 ze 106 badanych produktów. Jedynie 5 produktów posiadało na opakowaniach informację o obecności wśród składników białka pochodzącego z soi GMO. Potwierdza to konieczność kontroli w tym zakresie produktów spożywczych znajdujących się na rynku.

 

ABSTRACT
The test based on immunoassay - TRAIT-RUR Toasted Soy Meal Kit was used for detection GMO-soy protein in the processed (heat treated) foodstuffs: bread, macaroni, sausages, ready-to-serve products and soya products (tofu, steaks). The threshold level is about 0.6% protein. The positive results was obtained for 27 from 106 investigated products. Only 5 foodstuffs were declared as containing GMO-soy in composition. The presence of genetically modified ingredients in foodstuffs must be controlled. The proper information should be labelled for the consumer.

Liczba pobrań: 1016