PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 345-353

Badanie kukurydzy i produktów z niej pochodzących z rynku krajowego na obecność modyfikacji genetycznych testem Elisa
[Detection of genetic modification in maize and maize products by Elisa test]

B. Urbanek-Karłowska, D. Sawilska-Rautenstrauch, M. Jędra, P. Badowski

STRESZCZENIE
Do wykrywania modyfikacji genetycznej w ziarnach kukurydzy a także w produktach z niej pochodzących wykorzystano immunoenzymatyczną metodę ELISA- zestaw TRAIT. Test ten polega na wykrywaniu sprzężonych z odczynnikiem barwnym swoistych przeciwciał białka Cry 1A(b) obecnego w genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt. Białko to jest produkowane przez gen pochodzący ze szczepu Bacillus thuringiensis. Badaniem objęto 25 produktów pochodzących z kukurydzy, pobranych z rynku warszawskiego. Dysponowano wzorcami referencyjnymi kukurydzy GMO. W 1 produkcie (kaszka kukurydziana), który nie był deklarowany jako GMO stwierdzono występowanie zmodyfikowanego genetycznie białka Cry 1A(b) w ilości około 1%. Test TRAIT może być wykorzystywany jako skrinigowy test jakościowy (tak/nie) do wykrywania białka Cry 1A(b) w produktach nieprzetworzonych.

 

ABSTRACT
Enzyme immunoassay methods – Trait Test – were applied for detection of genetic modification in maize seeds and foodstuffs, which have been produced from these crops. Trait Test is based on the identification GMO protein Cry 1Ab produced by a gene derived from Bacillus thuringiensis (Bt) incorporated into insect resistant corn grain. The experiment was carried out on maize standards and foodstuffs from Warsaw market. The positive result was obtained for one maize product, which was not labelled as GMO. The presence of GMO material was approximately 1%. In conclusion, this test is proper for fast routine qualitative (yes/no) determination GMO material in maize seeds and unprocessed food products.

Liczba pobrań: 1773