PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 331-338

Badania składu ilościowego i jakościowego grzybów w suszach roślin leczniczych
[A study on the quantitative and qualitative composition of fungi in dried medicinal plants]

K. Janda, K. Ulfig

STRESZCZENIE
Określono skład ilościowy i jakościowy próbek suszów wybranych roślin leczniczych, zakupionych w jednym ze sklepów zielarskich w Szczecinie. Były to susze najczęściej kupowane, a mianowicie: kwiat rumianku (Flos Chamomillae), liść mięty pieprzowej (Folium Menthae piperitae), liść melisy (Folium Melissae), ziele dziurawca (Herba Hyperici) oraz dwie mieszanki ziołowe. Skład gatunkowy grzybów zależał od badanej próby suszu. Z suszów wyizolowano gatunki kserofilne, tj. Eurotium amstelodami, E. herbariorum, E. rubrum i Wallemia sebi, przy czym E. amstelodami należał do gatunków dominujących. Najczęściej izolowanymi gatunkami termofilnymi i termotolerancyjnymi były Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis i Aspergillus fumigatus. Białe i różowe drożdże występowały tylko w niektórych próbach. Z wyjątkiem Aspergillus niger, gatunki mezofilne i toksynotwórcze występowały w suszach w małej liczbie. Aspergillus versicolor dominował w suszu liści melisy.

 

ABSTRACT
The quantitative and qualitative composition of fungi was determined in selected dried medicinal plants purchased in one of the herbal shops in Szczecin, Poland. The samples examined were as follows: chamomile (Flos Chamomillae), peppermint (Folium Menthae piperitae), lemon balm (Folium Melissae), St. John’s wort (Herba Hyperici), and two herbal mixtures. The fungal composition depended on the specified sample. Xerophilic fungi, i.e. Eurotium amstelodami, E. herbariorum, E. rubrum and Wallemia sebi were isolated from dried medicinal plants. E. amstelodami was the predominating species. The prevailing thermophilic and thermotolerant species were Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis and Aspergillus fumigatus. Pink and white yeasts were also numerous in some samples. Except for Aspergillus niger, mesophilic and toxigenous species were found to occur infrequently in the samples. However, Aspergillus versicolor was found to occur abundantly in lemon balm.

Liczba pobrań: 1237