PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(3): 259-265

Badania migracji globalnej z zastosowaniem alternatywnych płynów modelowych żywności zawierającej tłuszcz
[Overall migration testing with alternative fatty food simulants]

K. Ćwiek-Ludwicka, A. Stelmach, M. Jurkiewicz, M. Mazańska, H. Półtorak

STRESZCZENIE
Zbadano migracje globalna z próbek handlowych opakowan zywnosci wykonanych z tworzyw sztucznych do 95% etanolu i izooktanu – alternatywnych plynów modelowych imitujacych dzialanie zywnosci zawierajacej tluszcz metodami wedlug EN 1186. Warunki badania - czas i temperatura kontaktu materialu opakowaniowego z plynami modelowymi - uwzglednialy rzeczywiste lub przewidywane zastosowanie danego opakowania. Oznaczona migracja globalna do obu plynów modelowych (95% etanolu i izooktanu) z próbek badanych wyrobów byla niska, z wyjatkiem plastifikowanych folii z polichlorku winylu, z których migracja globalna znacznie przekraczala dopuszczalny limit wynoszacy 10 mg/dm2. Folie plastyfikowane z polichlorku winylu, ze wzgledu na wysoka migracje, nie powinny byc wykorzystywane do pakowania zywnosci zawierajacej tluszcz. Zastosowanie w badaniach migracji globalnej alternatywnych plynów modelowych dla oliwy z oliwek znacznie skraca czas analizy i zmniejsza jej pracochlonnosc, co ma istotne znaczenie w badaniach rutynowych

 

ABSTRACT
Overall migration from commercial samples of food plastics packaging into 95% ethanol and isooctan – the alternative fatty food simulants was determined according to the EN 1186 methods. Testing conditions – time and temperature of the contact of food packaging material with food simulants reflected real or predicted use of given package. The analytical methods according to EU standard EN 1186 were used. The filling or complete immerse method in measuring chamber or bag forming were used for migration as appropriate to allow contact with liquid food simulant only this surface which will come into the contact with food during normal use of the product. The overall migration from the samples of the tested products into both food simulants (95% ethanol and iso-octane) was well below the limit (10 mg/dm2), except of the migration from plasticized PVC films which markedly exceeded above limit, showing that these films must not be used for packaging of food containing fat. Application of food simulants as a alternative to olive oil markedly shortens analytical procedure and reduces workload, both important in routine testing.

Liczba pobrań: 1730