PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1998, 49(4): 469-479

Badania grzybów keratynolitycznych w osadach dennych górskich strumieni. I. Dane uzyskane metodą przynęty włosowej
[A study of keratinolytic fungi in mountain sediments. I. Hair-baiting data]

K. Ulfig, G. Płaza, M. Terakowski , T. Staszewski

STRESZCZENIE

Osady denne z kilku górskich strumieni w Brennej (Beskid Śląski) przebadano pod względem występowania grzybów keratynolitycznych. W porównaniu z osadami dennymi rzek nizinnych i wyżynnych południowej Polski częstość izolowania grzybów keratynolitycznych z osadów górskich była niższa. Można to wytłumaczyć stosunkowo małą ilością odpadów keratynowych w środowisku leśnym, ubóstwem składników odżywczych w kwaśnym siedlisku świerkowym oraz ostrością górskiego klimatu (niższe temperatury, krótszy sezon wegetacyjny). Na podstawie uzyskanych wyników można wnosić, że występowanie grzybów keratynolitycznych w osadach dennych uzależnione było również od zrzutu ścieków, dopływu materii organicznej pochodzenia roślinnego i soli mineralnych oraz od zawartości w osadach dennych cząstek pylastych i ilastych, w górskich osadach dennych gatunkami dominującymi były cztery dematofity: Keratinophyton ceretanicus, Microsporum gypseum, Trichophyton ajelloi i T. terrestre (forma doskonała Arthroderma quadrifidum). К. ceretanicus jest gatunkiem psychrofilnym, przystosowanym do górskich warunków klimatycznych. Wśród wyizolowanych grzybów tylko M. gypseum częściej spotykany jest w laboratoriach medycznych. Jego obfite występowanie w osadach dennych, bogatych w materię organiczną, cząstki pylaste i ilaste oraz w drobnoustroje pochodzenia kałowego (bakterie i grzyby), pogarsza warunki higieniczne środowiska leśnego i zwiększa ryzyko zakażenia mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Liczba pobrań: 1651