PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(4): 325-330

Assessment of vitamin D status in children aged 1-5 with simple obesity.
[Assessment of vitamin D status in children aged 1-5 with simple obesity.]

H. Dyląg, G. Rowicka, M. Strucińska, A. Riahi

ABCTRACT
Background. Proper vitamin D intake is important due to its pleiotropic effect. It seems that obese population is a groups at risk of the vitamin D deficiency.  
Objective. To assess the vitamin D status in 1-5-year-old children with simple obesity.  
Material and Methods. The study included 100 children: classified according to their body mass index (BMI) as obese – Group I (n=50) and non-obese – Group II (n=50). Their serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentrations were determined in the spring-summer and autumn-winter seasons and vitamin D intake (diet/supplements) was assessed. The study results were statistically analysed by means of Statistica 10PL.  
Results. In Group I the mean serum 25(OH)D level was 23.6±10.8 ng/ml, while in Group II it reached 26.6±9.8 ng/ml (p=0.08). The concentration ≤30 ng/ml was observed in 80% of children in Group I and in 70% of Group II. In autumn-winter and spring-summer period, respectively, 88.5% and 70.9% of the obese children had an insufficient vitamin D status (p=0.002). The mean daily intake of vitamin D was 128 IU (3.2 μg) in Group I and 188 IU (4.7 μg) in Group II.  
Conclusions. Children aged 1-5 (obese and non-obese) are a group at risk of the vitamin D deficiency, as a consequence of its insufficient intake and the lack of appropriate supplementation. Those particularly exposed to that risk are obese children in the autumn-winter season. Children aged 1-5 should be monitored with regard to their vitamin D status.
 
STRESZCZENIE  
Wstęp. Prawidłowe zaopatrzenie w witaminę D jest istotne ze względu na jej plejotropowe działanie. Jedną z grup narażo¬nych na niedobór tej witaminy wydają się być otyłe dzieci.  
Cel badań. Ocena zaopatrzenia w witaminę D dzieci w wieku 1-5 lat z otyłością prostą.  
Materiał i metody. Badaniami objęto 100 dzieci, w tym 50 z otyłością prostą (grupa I) i 50 z prawidłową masą ciała (grupa II) odpowiednio dobranych pod względem wieku. U dzieci oznaczono stężenie 25 hydroksywitaminy D (25(OH)D) w surowicy krwi w okresach wiosenno-letnim i jesienno-zimowym oraz oceniono podaż witaminy D (dieta/suplementy). Przeprowadzono analizę statystyczną wyników badań (Statistica 10PL).  
Wyniki. Średnie stężenie 25(OH)D w surowicy krwi dzieci z otyłością prostą (grupa I) wynosiło 23,6±10,8 ng/ml, a z pra¬widłową masą ciała (grupa II) - 26,6±9,8 ng/ml (p=0,08). Stężenie 25(OH)D≤30 ng/ml stwierdzono u 80% dzieci z grupy I i u 70% dzieci z grupy II. U 88,5% dzieci otyłych w okresie jesienno-zimowym oraz u 70,9% w okresie wiosenno-letnim występował niedobór witaminy D (p=0,002). Średnia zawartość witaminy D w dietach dzieci z grupy I i II wynosiła odpo¬wiednio 128 IU (3,2 μg) i 188 IU (4,7 μg).  
Wnioski. Dzieci w wieku 1-5 lat, otyłe i z prawidłową masą ciała, stanowią grupę ryzyka wystąpienia niedoboru witaminy D, co jest konsekwencją małego spożycia i braku odpowiedniej suplementacji. Na niedobór tej witaminy są szczególnie narażone dzieci otyłe w okresie jesienno-zimowym. Dzieci w wieku 1-5 lat wymagają monitorowania stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D.

Liczba pobrań: 1829