PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(3): 217-223

Assessment of the quality of diet of Alzheimer’s disease individuals living at homes and in nursing homes
[Assessment of the quality of diet of Alzheimer’s disease individuals living at homes and in nursing homes]

D. Włodarek, D. Głąbska

ABSTRACT

Background. In case of many individuals, decrease of body mass is observed during aging, that is often in elderly living in nursing homes. It is especially important for patients with Alzheimer’s disease (AD), when decrease of body mass, resulting in malnutrition. 
Objective. The aim of the study was the assessment of the quality of diet of AD individuals living at homes and in nursing homes, in comparison with a control group 
Material and methods. In the study participated 160 individuals with and without AD, living at home or in nursing homes. Assessment of diet of individuals living at homes was based on self-reported data from one-day dietary recall. Assessment of diet of individuals living in nursing homes was based on one-day menu from nursing homes accompanied by information about snacking between meals. The diets were assessed on the basis of qualitative meal classification method of Bielińska and Kulesza. 
Results. Individuals living in nursing homes consumed meals more often than living at homes, while AD did not have any impact on it. Individuals consuming fruits and vegetables not often enough were in all the groups, however, in case of individuals living at homes it was serious problem. Consuming animal products to almost all main meals was observed in case of many individuals in all analyzed groups. Composition of majority of main meals and small amount of lunches and afternoon snacks was rational. 
Conclusions. Improperly balanced diet following observed not only in a group of AD individuals but also of ones without dementia (both living at homes and in nursing homes), may result in dietary deficiencies.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Wraz ze starzeniem się organizmu może dochodzić do zmniejszenia masy ciała, co jest często stwierdzane u osób starszych przebywających w domach opieki. Zjawisko to może występować u osób z chorobą Alzheimera, a tym samym może przyczyniać się do wystąpienia niedożywienia. 
Cel. Celem badania była ocena jakości diet osób z chorobą Alzheimera mieszkających we własnych domach i domach opieki w porównaniu z grupą kontrolną 
Materiał i metoda. W badaniu uczestniczyło 160 osób chorujących lub nie chorujących na chorobę Alzheimera, mieszkających we własnych domach lub w domach pomocy społecznej. Ocenę sposobu żywienia osób mieszkających we własnych domach przeprowadzono na podstawie jednodniowych jadłospisów uzyskanych od badanych lub ich opiekunów. Natomiast ocenę sposobu żywienia osób mieszkających w domach opieki przeprowadzono na podstawie jednodniowego jadłospisu w tych placówkach z uwzględnieniem informacji dotyczących dojadania między posiłkami. Jadłospisy poddane zostały ocenie jakościowej wykorzystując metodę klasyfikacji posiłków wg Bielińskiej i Kuleszy. 
Wyniki. Osoby mieszkające w domach opieki częściej spożywały posiłki w ciągu dnia niż mieszkające we własnych domach, niezależnie od występowania choroby Alzheimera. We wszystkich badanych grupach spożycie warzyw i owoców przez znaczą część osób było zbyt małe, co dotyczyło zwłaszcza osób żyjących we własnych domach. Produkty pochodzenia zwierzęcego występowały prawie we wszystkich głównych posiłkach spożywanych przez badane osoby. Za racjonalnie zestawione można było uznać większość głównych posiłków i tylko część drugich śniadań oraz podwieczorków. 
Wnioski. Nieprawidłowe zestawienie posiłków w diecie było stwierdzane zarówno u osób chorujących na chorobę Alzheimera jak i niechorujących na demencję, niezależnie od miejsca zamieszkania. Może to prowadzić do wystąpienia niedoborów żywieniowych u tych osób.

Liczba pobrań: 3139