PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2020, 71(1): 81-79

Assessment of the glycemic index of groats available on the Polish food market
[Assessment of the glycemic index of groats available on the Polish food market]

Dorota Różańska, Katarzyna Mikoś, Bożena Regulska-Ilow

ABSTRACT
Background. Glycemic index (GI) and glycemic load (GL) are often used to assess diet quality in relation to the risk of diabetes, cardiovascular diseases and cancer development. Taking into account differences in nutritional value of food products in different countries it is often suggested to used national databases to assess dietary intake in different populations.
Objective. To assess the glycemic index and glycemic load of the selected groats available on the Polish food market.
Material and methods. GI of the following groats available on the Polish food market was assessed: couscous, buckwheat (roasted) groats, millet groats, spelt groats, barley (hulled) groats and bulgur groats. The GI was assessed as the incremental area under the blood glucose response curve of a 50g carbohydrate portion of a test food expressed as a percent of the response to the same amount of carbohydrate from a standard food taken by the same subject. GL was calculated for the 100 g of the cooked product.
Results. The lowest GI was found for buckwheat (34.7±8.2%) and barley (31.3±13.4%) groats. The GL for these groats was 8.1±1.9 and 8.0±3.4, respectively. The GI for millet, spelt and bulgur groats amounted to 56.2±20.6%, 69.8±35.0%, 64.5±36.8%, respectively, while for couscous amounted to 99.0± 36.0%. The highest GL was observed for couscous (24.7±9.0).
Conclusions. The groats tested in this study can be classified as follows: barley and buckwheat as a low GI food, millet and bulgur as a medium GI food, spelt and couscous as a high GI food. Buckwheat and barley groats should be chosen the most often among these products, while the intake of couscous should be limited especially by people with diabetes.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny są często wykorzystywane do oceny jakości diety w odniesieniu do ryzyka rozwoju cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Biorąc pod uwagę różnice w wartości odżywczej produktów spożywczych w różnych krajach, często zaleca się stosowanie krajowych baz danych w celu oceny sposobu żywienia w różnych populacjach.
Cel badań. Ocena indeksu glikemicznego (IG) i ładunku glikemicznego (ŁG) wybranych kasz dostępnych na polskim rynku spożywczym.
Materiał i metody. Oceniono IG następujących kasz dostępnych na polskim rynku spożywczym: kuskus, kasza gryczana (prażona), kasza jaglana, kasza orkiszowa, kasza jęczmienna (pęczak) i kasza bulgur. Wartość IG obliczono jako stosunek pola powierzchni pod krzywą glikemiczną po spożyciu produktu zawierającego 50 g węglowodanów w badanej żywności do pola powierzchni pod krzywą glikemiczną po spożyciu 50 g glukozy u tej samej osoby. ŁG obliczono dla 100 g gotowanego produktu.
Wyniki. Najniższy IG stwierdzono dla kaszy gryczanej (34,7±8,2%) i jęczmiennej (31,3±13,4%). Wartość ŁG dla tych kasz wynosiła odpowiednio 8,1±1,9 i 8,0±3,4. Wartość IG dla kaszy jaglanej, orkiszowej i bulgur wynosiła odpowiednio 56,2±20,6%, 69,8±35,0%, 64,5±36,8%, natomiast dla kaszy kuskus 99,0±36,0%. Najwyższy ŁG stwierdzono dla kaszy kuskus (24,7±9,0).
Wnioski. Analizowane kasze można sklasyfikować następująco: jęczmienną i gryczaną jako produkty o niskim IG, jaglaną i bulgur jako produkty o średnim IG, orkiszową i kuskus jako produkty o wysokim IG. Spośród analizowanych produktów kasza gryczana i jęczmienna powinny być wybierane najczęściej, podczas gdy spożycie kaszy kuskus powinno być ograniczone, szczególnie przez osoby z cukrzycą.

Liczba pobrań: 2197