PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(4): 347-351

Assessment of the frequency of intake of selected sources of dietary fibre among persons competing in marathons
[Assessment of the frequency of intake of selected sources of dietary fibre among persons competing in marathons]

Monika Bronkowska, Aureliusz Konsediak, Dagmara Orzeł

ABSTRACT
Background. The knowledge about nutrition of the marathoners is insufficient. An insightful and personalized approach to the diet of long-distance athletes, including the consumption of important nutrients such as dietary fiber, is needed to improve the efficiency of their performance.
Objective. Estimation of the frequency of consumption of food products as a source of dietary fiber by people preparing for the marathon.
Material and Methods. The frequency of intake of selected dietary fiber sources by women (n=105) and men (n=87) aged 19 to 73 years, who compete in marathons. The Block questionnaire was used to assess the intake of fiber sources (whole grain cereals, vegetables, fruits, potatoes and legumes). Fiber consumption was expressed on a dot scale.
Results. Adequate dietary fiber intake was found in 44% of the marathon runners, but insufficient one - in 50% of the respondents. Diets of about 6% of the subjects were poor in dietary fiber. Lower dietary fiber intake was demonstrated in both men and women in the pre-marathon period, and was due to the recommended dietary fiber intake during this period.
Conclusion. The study showed an insufficient intake of dietary fiber in all-day rations of most of the surveyed marathon runners. A statistically significantly lower dietary intake of marathoners (both women and men) was demonstrated before the marathon compared to the post-long distance period.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Wiedza na temat żywienia maratończyków jest ciągle niewystarczająca. Konieczne wydaje się wnikliwe i bardziej zindywidualizowane podejście do sposobu żywienia osób uprawiających biegi długodystansowe, w tym spożywania ważnych składników pokarmowych np. błonnika pokarmowego dla poprawy optymalizacji ich wydolności.
Cel. Ocena częstotliwości spożycia produktów stanowiących źródło błonnika pokarmowego przez osoby przygotowujące się do maratonu.
Materiał i metody. Analizowano częstotliwość spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego przez kobiety (n=105) i mężczyzn (n=87) w wieku od 19 do 73 lat, którzy biorą udział w maratonach. Użyto kwestionariusza Block’a do oceny spożycia źródeł błonnika (produktów zbożowych z pełnego przemiału, warzyw, owoców, ziemniaków i nasion roślin strączkowych). Spożycie błonnika wyrażono w skali punktowej.
Wyniki. Wystarczające spożycie błonnika stwierdzono u 44% badanych maratończyków, natomiast niewystarczające u 50% respondentów. Diety około 6% badanych osób były ubogie w błonnik pokarmowy. Niższe spożycie błonnika pokarmowego wykazano zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn w okresie przed maratonem i wynikało z zalecanego w tym okresie ograniczenia błonnika na rzecz węglowodanów przyswajalnych.
Wnioski. U większości badanych maratończyków stwierdzono niewystarczające spożycie błonnika pokarmowego w całodziennej racji pokarmowej. Wykazano statystycznie istotnie niższe spożycie błonnika pokarmowego u maratończyków (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) przed maratonem w porównaniu do okresu po biegu długodystansowym.

Liczba pobrań: 849