PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(1): 71-77

Assessment of nutritional behaviours of children aged 7-12 attending to primary schools in Biala Podlaska, Poland
[Assessment of nutritional behaviours of children aged 7-12 attending to primary schools in Biala Podlaska, Poland]

A. Galczak-Kondraciuk, P. Stempel, J. Czeczelewski

ABSTRACT
Background. Children and youth constitute a group that is particularly prone to the effects of improper diet. In the puberty period, numerous significant lifestyle choices are made, for instance regarding particular nutritional behaviours which may be repeated later in life and may determine the state of health.
Objective. The aim of the study was to assess nutritional behaviours of children aged 7-12 attending to primary schools in Biala Podlaska county (Eastern Region of Poland).
Material and methods. The study included 1643 children aged 7-12 from primary schools in Biala Podlaska county. The research was carried out in 2015. The questions included in the questionnaire prepared by the authors regarded the number and regularity of meals, the types of products (mainly fruit and vegetables, sweets, fizzy drinks, fast food, milk and dairy products) and the frequency of consuming them during these meals and between them. Differences between the responses to the questions in groups divided according to gender were analysed with the use of χ2 test (G function).
Results. It was revealed that 672 girls (81.7%) and 633 boys (71.9%) had at least four meals a day, while as many as 23% of the girls and boys did not have breakfast before going to school and 33.5% of the girls and 37.4% of the boys did not take lunch to school. The main meal (dinner) was eaten every day by 652 girls (78.5%) and 605 boys (74.5%). Products most commonly eaten between the main meals were fruit and vegetables (51% of the girls and 42.4% of the boys), while sweets were consumed 2-3 times a week by 37.2% of the girls and 36.1% of the boys. The consumption of dairy products (milk, natural yoghurt and/or kefir) once a week or less frequently was declared by 53% of the girls and boys.
Conclusions. Assessment of nutritional behaviours revealed numerous mistakes which may negatively affect the development of the study participants. In the light of the above findings, it seems necessary to provide children and their parents with nutritional education in order to develop proper nutritional behaviours and correct the mistakes.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Dzieci i młodzież to grupa szczególnie podatna na skutki niewłaściwego żywienia. W okresie dojrzewania dokonuje się wiele istotnych wyborów dotyczących stylu życia, w tym określonych zachowań żywieniowych, które utrwalone mogą funkcjonować w późniejszym okresie życia i decydować o stanie zdrowia.
Cel pracy. Celem badań była ocena zachowań żywieniowych dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych powiatu bialskiego.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 1643 dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych powiatu bialskiego. Badania zrealizowano w 2015 roku. Pytania w autorskiej ankiecie wykorzystanej w badaniach dotyczyły liczby i regularności spożywania posiłków, rodzaju i częstości spożywania produktów spożywanych podczas tych posiłków oraz między posiłkami, w tym przede wszystkim spożycia warzyw i owoców, słodyczy, napojów gazowanych, produktów typu fast-food oraz mleka i produktów mlecznych. Analizę zróżnicowania odpowiedzi udzielonych w ankiecie w grupach wyodrębnionych na podstawie płci przeprowadzono testem χ2 w postaci funkcji G.
Wyniki. Wykazano, że 672 dziewcząt (81,7%) i 633 chłopców (71,9%) spożywało co najmniej cztery posiłki w ciągu dnia, przy czym aż 23% dziewcząt i chłopców wychodząc do szkoły nie spożywało I śniadania, a 33,5 i 37,4% odpowiednio: dziewcząt i chłopców nie zabierało do szkoły II śniadania. Główny posiłek – obiad – spożywało codziennie 652 dziewczęta (78,5%) i 605 chłopców (74,5%). Najczęściej spożywanym produktami pomiędzy głównymi posiłkami były owoce i warzywa; spożywało je 51% dziewcząt i 42,4% chłopców, natomiast po słodycze od dwóch do trzech razy w tygodniu sięgało odpowiednio 37,2% dziewcząt i 36,1% chłopców. Spożycie produktów mlecznych (mleka, jogurtu naturalnego i/lub kefiru) raz w tygodniu lub rzadziej deklarowało 53% dziewcząt i chłopców.
Wnioski. Ocena zachowań żywieniowych wykazała liczne błędy, które mogą wpłynąć negatywnie na rozwój badanych dzieci oraz ich stan zdrowia obecnie i w przyszłości. W świetle powyższych spostrzeżeń koniecznym wydaje się prowadzenie edukacji żywieniowej wśród dzieci, ale również ich rodziców w celu kształtowania odpowiednich zachowań żywieniowych i korygowania popełnianych w tym zakresie błędów.

Liczba pobrań: 2032