PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(2): 137-142

Assessment of food intakes for women adopting the high protein Dukan diet.
[Assessment of food intakes for women adopting the high protein Dukan diet.]

J. Wyka, E. Malczyk, M. Misiarz, M. Zołoteńka-Synowiec, B. Całyniuk, S. Baczyńska

ABSTRACT
Background. Overweight and obesity are metabolic disorders affecting both adults and children. Effective treatment of these conditions is focused on decreasing the body mass, through individually tailored and well balanced diets, along with increasing physical activity. Obese persons often, however, choose high protein diets for losing weight. Recently in Poland, the high-protein Dukan-diet has become very popular. 
Objectives. To assess dietary consumption in women adopting the Dukan-diet, including intakes of protein, fat, carbohydrate as well as vitamins and minerals. 
Materials and Methods.
Subjects were 51 women aged 19-64 years on the Dukan-diet, who were surveyed by individually conducted interview. Women were asked to provide typical menus from each phase of their diets. Quantitative dietary intake assessment was achieved by an officially used ‘Photograph album of foodstuffs and dishes’ as custom-designed by the National Food and Nutrition Institute (IZZ) in Warsaw. 
Results.
Protein intakes in all subjects were excessive, especially those of animal origin when compared to recommended nutritional standards. In contrast, dietary carbohydrate intakes were low due to poor consumption of fruit and vegetables. Mineral and vitamin intakes revealed high potassium, iron and vitamins A, D and B2, but low vitamin C and folates. Women’s average weight reduction after 8-10 weeks of dieting was approximately 15 kilograms. 
Conclusions.
Many nutritional abnormalities were found in women on the high protein Dukan-diet. Adopting this diet in the long-term may pose health threats through acquiring kidney and liver disease, osteoporosis and cardiovascular disease.

 
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Otyłość i nadwaga są chorobami metabolicznymi, które dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Właści¬wym postępowaniem w leczeniu tych chorób jest zmniejszenie masy ciała poprzez zastosowanie indywidualnej, dobrze zbilansowanej diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej. W celu redukcji masy ciała otyli pacjenci czasami decydują się na zastosowanie diety wysokobiałkowej. W Polsce, w ostatnich latach, bardzo popularna jest wysokobiałkowa dieta Dukana. 
Cel.
Celem badań była ocena sposobu żywienia kobiet stosujących dietę wysokobiałkową Dukana. Oceniono zawartość białek, tłuszczów, węglowodanów, a także witamin i składników mineralnych w diecie badanych kobiet. 
Materiały i metody. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą 24-godzinnego wywiadu przeprowadzonego indywidualnie z każdą respondentką. W badaniu wzięło udział 51 kobiet w wieku 19-64 lat stosujących wysokobiałkową dietę Dukana. Kobiety poproszono o podanie przykładowego jadłospisu z każdej fazy diety. Do oszacowania w wielkości (w gramach) spożytej żywności wykorzystano „Album fotografii produktów i potraw” opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 
Wyniki.
Kobiety biorące udział w badaniu spożywały nadmierną ilość białka, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, w stosunku do zalecanych norm żywieniowych. Zawartość węglowodanów w racjach pokarmowych była niska i wynikała z małej podaży warzyw i owoców. Wśród ocenianych składników mineralnych stwierdzono najniższe spożycie potasu i żelaza, a najwyższe fosforu i sodu. Wykazano także, że ze stosowaną dietą niska była podaż witaminy C i folianów, natomiast wysoka witamin A, D i B2. Wśród badanych kobiet, średnia redukcja masy ciała po 8-10 tygodniach stosowania diety wynosiła około 15 kilogramów. 
Wnioski.
U kobiet stosujących wysokobiałkową dietę Dukana stwierdzono wiele nieprawidłowości żywieniowych. Długotrwałe stosowanie tej diety może zwiększyć ryzyko zdrowotne związane z wystąpieniem chorób nerek i wątroby, osteoporozy oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Liczba pobrań: 5550