PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(2): 143-149

Assessment of differences in nutrients consumption in women diagnosed with osteoporosis as compared to a healthy control group.
[Assessment of differences in nutrients consumption in women diagnosed with osteoporosis as compared to a healthy control group.]

A. Wawrzyniak, P. Klimczyk, A. Woźniak, A. Anyżewska, M. Leonkiewicz

ABSTRACT
Background. Osteoporosis is a condition that has been much more frequent for women, which is related to menopause and to their lower bone mineral density (BMD). Inappropriate diet is among the development factors of the disease.

Objective. To assess differences in consumption of particular nutrients among women with and without osteoporosis diagnosed.
Material and Methods. The study was conducted in 2013 in a group of 100 women aged 51-70, using a questionnaire, including a 24-hour recall related to a participant’s nutrients consumptions.
Results. Women suffering from osteoporosis were found to consume significantly lower amounts of fat (by 16%) and energy (by 13%), as well as vitamins: A (by 16%), E (by 20%), B6 (by 20%), niacin (by 16%) and C (by 19%). Differences in the consumption of minerals have been observed in the cases of calcium, phosphorus, sodium and potassium. The women with osteoporosis were fund to consume lower amounts of those elements, by 14%, 13%, 21% and 19% respectively. On the average, participants of the study in both groups consumed amounts of calcium at a half of the recommended level, and substantially exceeded the recommended values of phosphorus, as well as displaying an inappropriate calcium to phosphorus ratio (0.5:1). As little as 8% of the participants with osteoporosis declared a considerable change in their diet, with increased consumption of dairy products.
Conclusion. The observed nutrition deficiencies in osteoporosis patients may be conducive to a worsened condition, and may lead to an onset of the disease in participants from the control group.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Osteoporoza to choroba znacznie częściej występująca wśród kobiet, co związane jest z menopauzą i mniejszą szczytową masą kostną. Nieprawidłowy sposób żywienia jest jednym z czynników warunkujących powstawanie choroby.

Cel badań. Oszacowanie różnic w spożyciu składników pokarmowych wśród kobiet z osteoporozą i bez jej zdiagnozowania.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku, wśród 100 kobiet, w wieku 51-70 lat metodą ankietową, w tym metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego.
Wyniki. Kobiety z osteoporozą spożywały istotnie mniejsze ilości tłuszczu (o 16%) oraz energii (o 13%), a także witamin: A (o 16%), E (o 20%), B6 (o 20%), PP (o 16%), C (o 19%). Różnice w spożyciu składników mineralnych zaobserwowano w przypadku wapnia, fosforu, sodu oraz potasu. Kobiety z osteoporozą spożywały mniejsze ilości tych związków odpowiednio o 14%, 13%, 21% i 19%. Osoby badane z obu grup spożywały średnio 2-krotnie zbyt małe ilości wapnia, a znacząco zbyt duże ilości fosforu oraz charakteryzowały się nieprawidłowym stosunkiem wapnia do fosforu (0,5:1). Zaledwie 8% badanych z osteoporozą deklarowało zmianę sposobu żywienia po zdiagnozowaniu schorzenia zwiększając w diecie ilość produktów mlecznych.
Wniosek. Odnotowane nieprawidłowości spożycia mogą w przypadku osób z osteoporozą sprzyjać pogłębianiu schorzenia, a u osób z grupy kontrolnej stać się jego przyczyną.  

Liczba pobrań: 971