PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(4): 317-323

Assessing patients’ attitude towards dietary supplements
[Assessing patients’ attitude towards dietary supplements]

R. Wierzejska, M. Jarosz, M. Siuba, M. Rambuszek

ABSTRACT
Background. There is currently many over the counter products on the market that exert nutritional or physiological effects on the human body. The differences between dietary supplements and non-prescription drugs are however poorly understood by the average consumer and may thus affect their expectations as to the desired effect produced on the body.  
Objectives. To evaluate patients’ knowledge and attitudes towards dietary supplements as compared to non-prescription drugs.  
Materials and Methods. Subjects were 335 patients of the Mazowiecki Voivodeship Hospital in Warsaw, Poland. The data were collected from a face-to-face interview using a single and multiple choice questionnaire with 10 questions on dietary supplements. Statistical analysis used the Chi-square (χ2) test.  
Results. The majority of respondents were found to be familiar with the term ‘dietary supplements’, but had difficulties in classifying these products into appropriate categories. Over 55% do not consider dietary supplements to be foodstuffs and more than 40% considered such products to be drugs. Most respondents thought that the main purpose of taking dietary supplements is to improve nutrition, but over one third expected them to also treat disease. Over 70% declared taking no¬tice to which category the non-prescription products they bought belongs to ie. whether non-prescription drugs (medicinal products) or dietary supplements.
Conclusions. Many patients mistakenly believe that dietary supplements are drugs and can be used to treat disease and health disorders.  

STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. W obrocie handlowym znajduje się wiele preparatów, dostępnych bez recepty, przeznaczonych do stosowa¬nia w celach odżywczych lub fizjologicznych w organizmie. Przeciętny konsument może nie dostrzegać różnicy pomiędzy suplementami diety a preparatami farmaceutycznymi, co z kolei może wpływać na jego oczekiwania dotyczące działania tych preparatów.  
Cel badań. Celem badań była ocena wiedzy i postaw pacjentów wobec suplementów diety oraz ocena tych produktów na tle innych preparatów dostępnych bez recepty.  
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 335 pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie za pomocą bezpośredniego wywiadu.  
Wyniki. Badania wykazały, że większości ankietowanym znane jest określenie „suplement diety”, ale trudności sprawiała im kwalifikacja tych produktów do właściwej kategorii. Ponad 55% ankietowanych nie traktuje suplementów diety, jako żywność, a ponad 40% zalicza je do leków. Najwięcej respondentów uważało, że głównym celem stosowania suplemen¬tów diety jest poprawa sposobu odżywiania, ale ponad jedna trzecia z nich oczekuje również leczenia chorób. Ponad 70% respondentów zadeklarowało, że kupując preparat bez recepty zwraca uwagę na kategorię (lek – suplement diety).  
Wnioski. Wielu pacjentów błędnie sądzi, że suplementy diety to leki, które mogą być stosowane do leczenia chorób i za¬burzeń stanu zdrowia.

Liczba pobrań: 1566