PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 389-401

Arsen, kadm, ołów i rtęć w podgrzybku brunatnym Xerocomus badius a tolerancje
[Arsenic, cadmium, lead and mercury in bay bolete Xerocomus badius and tolerance limits]

J. Falandysz, A. Chojnacka

STRESZCZENIE
Przeanalizowano dostępne dane z piśmiennictwa naukowego na temat zawartości arsen, kadm, ołów i rtęć w owocnikach podgrzybka brunatnego na terenie Europy. Zawartość kadmu i ołowiu w podgrzybku brunatnym na obszarach nie zanieczyszczonych tymi metalami sięga, odpowiednio, do 5 i 20 mg/kg masy suchej (do 0,50 i 2,0 mg/kg masy mokrej), i jest to znacznie więcej niż wynosiła dawniej wartość tolerancji dla tych metali w kraju, tj. 1,0 i 2,0 mg/kg masy suchej (dla wszystkich gatunków grzybów jadalnych). W świetle dostępnych danych analitycznych sugerowana wartość tolerancji dla kadmu w podgrzybku brunatnym winna wynosić 5 mg w kilogramie suszu, a ołowiu 20 mg w kilogramie suszu.

 

ABSTRACT
In the article are reviewed available data on arsenic, cadmium, lead and mercury contents of the fruiting bodies of Bay Bolete in Europe. Cadmium and lead contents of Bay Bolete at the sites unpolluted with those elements reaches up to 5 and 20 mg/kg dry matters, respectively (up to 0.50 and 2.0 mg/kg fresh weight), i.e. is a much more greater when compared to the tolerance limit of 1,0 and 2,0 mg/kg dry weight in force earlier in Poland. In the light of available analytical data a suggested tolerance limit for cadmium in Bay Bolete should be 5 mg per kg of dried fruiting bodies, and 20 mg per kg of dried fruiting bodies for lead.

Liczba pobrań: 1031