PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 153-158

Analysis of the intake of protein and energy by predialysis patients with chronic renal failure receiving essential amino acid ketoanologues
[Analysis of the intake of protein and energy by predialysis patients with chronic renal failure receiving essential amino acid ketoanologues]

J. Wardak, D. Głąbska, L. Narojek, J. Rojek-Trębicka

STRESZCZENIE
The aim of the study was to evaluate daily dietary intake of energy and protein by predialysis patients with chronic renal failure (CRF) receiving a supplement containing essential amino acid ketoanalogues. The study was carried out on 60 patients with CRF of different etiology. Low intake of energy (88% of tested patients) and animal protein (23% of tested patients) were observed, whereas total protein level was too high (33% of tested patients). As a consequence, the analyzed diets were not properly balanced. Our data strongly suggest that constant dietician care is essential to correct protein and energy intake in patients with CRF and can protect them against malnutrition and progression of CFR.

 

ABSTRACT
Celem przeprowadzonych badań była ocena dobowego spożycia energii i białka przez pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) leczonych zachowawczo z zastosowaniem suplementu diety zawierającego ketoanalogi aminokwasów egzogennych. Badaniem objęto 60 pacjentów z PNN o róŜnej etiologii. Stwierdzono, iż dieta badanych osób była nieprawidłowo zbilansowana pod względem wartości energetycznej i podaży białka. Wyniki badania podkreślają konieczność zapewnienia pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek stałej opieki dietetycznej.

 

Liczba pobrań: 912