PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(1): 1-8

Allium sativum: facts and myths regarding human health
[Allium sativum: facts and myths regarding human health]

M. Majewski

ABSTRACT
Garlic (Allium sativum L. fam. Alliaceae) is one of the most researched and best-selling herbal products on the market. For centuries it was used as a traditional remedy for most health-related disorders. Also, it is widely used as a food ingredient – spice and aphrodisiac. Garlic's properties result from a combination of variety biologically active substances which all together are responsible for its curative effect.
The compounds contained in garlic synergistically influence each other so that they can have different effects. The active ingredients of garlic include enzymes (e.g. alliinase), sulfur-containing compounds such as alliin and compounds produced enzymatically from alliin (e.g. allicin). There is a lot of variation among garlic products sold for medicinal purposes. The concentration of Allicin (main active ingredient) and the source of garlic’s distinctive odor depend on processing method. Allicin is unstable, and changes into a different chemicals rather quickly. It's documented that products obtained even without allicin, such as aged garlic extract (AGE), have a clear and significant biological effect in immune system improvement, treatment of cardiovascular diseases, cancer, liver and other areas. Some products have a coating (enteric coating) to protect them against attack by stomach acids.
Clinically, garlic has been evaluated for a number of purposes, including treatment of hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, rheumatoid arthritis, cold or the prevention of atherosclerosis and the development of tumors. Many available publications indicates possible antibacterial, anti-hypertensive and anti-thrombotic properties of garlic. Due to the chemical complexity of garlic and the use of different processing methods we obtain formulations with varying degrees of efficacy and safety.

 

STRESZCZENIE
Czosnek (Allium sativum L. fam. Alliaceae) jest jednym z najdokładniej zbadanych i najlepiej sprzedających się produktów ziołowych na rynku. Przez wieki był on używany jako tradycyjny środek w leczeniu wielu problemów prozdrowotnych. Ponadto, czosnek stosuje się powszechnie jako składnik żywności – cenna przyprawa czy afrodyzjak. Właściwości prozdrowotne czosnku są wynikiem odpowiedniej kombinacji substancji biologicznie czynnych, które to razem są odpowiedzialne za jego działanie lecznicze. Związki zawarte w czosnku, synergistycznie wpływają na siebie tak, że mogą one  razem mieć całkiem odmienny efekty. Aktywne składniki czosnku obejmują min. enzymy (np. alliinaza), związki zawierające siarkę - alliina oraz związki wytwarzane enzymatycznie z alliiny ( np. allicyna ). Spośród produktów powszechnie sprzedawanych istnieją znaczne rozbieżności w składzie substancji aktywnie czynnych. Ilość allicyny, głównej substancji czynnej oraz charakterystyczny zapach czosnku zależą od sposobu przygotowania. Wynika to z tego, iż allicyna jest niestabilna i zmienia się dość szybko w inne substancje chemiczne. Udowodniono, że produkty uzyskane nawet bez allicyny, takie jak np. ekstrakt z czosnku poddany specjalnemu procesowi starzenia (AGE) mają wyraźny i znaczący wpływ na poprawę systemu odpornościowego, w leczeniu chorób układu krążenia czy na postęp w leczeniu nowotwór wątroby. Niektóre produkty apteczne mają powłoki (powłoka dojelitowa), chroniące substancję czynną przed atakiem kwasów żołądkowych.
Czosnek, był oceniany kliniczne pod względem wielu właściwości, jednak głównie brano pod uwagę leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, przeziębienia czy zapobieganie miażdżycy tętnic czy rozwój nowotworów. Wiele dostępnych publikacji wskazuje na możliwe przeciwbakteryjne, przeciwnadciśnieniowe i przeciwzakrzepowe działanie czosnku. Ze względu na złożoność chemiczną czosnku i stosowanie różnych metod przetwarzania, można otrzymać preparaty o różnym stopniu w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa.

Liczba pobrań: 12821