PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(4): 293-298

A survey of foodstuffs fortified with vitamins available on the market in Warsaw.
[A survey of foodstuffs fortified with vitamins available on the market in Warsaw.]

E. Sicińska, M. Jeruszka-Bielak, K. Masalska, S. Wronowski

ABSTRACT

Background. Foodstuffs fortified with vitamins and/or minerals are nowadays continually being developed, leading to an increasing diversity of these products being available on the market. This contributes to increased consumption of added nutrients, which can be an effective tool  for improving public health.

Objectives. To identify and characterise products fortified with vitamins, available on the Warsaw foodstuff market, which can thereby be used as a source of information for the assessment of dietary micronutrient intake.

Material and methods. Data were gathered using the information provided on labels from foodstuff products found in 14 Warsaw supermarkets during March to October 2012.

Results. There were 588 products found to be fortified with vitamins. The number of vitamins added ranged from one in 193 products to twelve  in 14 products. The group of vitamins used for enrichment  consisted of: A, D, E, B1, B2, B6, B12, C, niacin, pantothenic acid, folic acid and biotin. Juices, non-alcoholic beverages (29.4%) and cereal products (18.9%) constituted the largest product groups. In addition, fortified vitamins were also significantly present in sweets (15.8%), instant beverages and desserts (13.6%), milk products, fat spreads and soy products. The most frequently added vitamins were: vitamin C (58% products), vitamin B6 (46%) and B12 (45%), whilst the least frequently added was biotin (16%). The highest content of vitamins A and D were seen in fat spreads, whereas the highest levels of B vitamins, vitamin C and E were observed in certain sweets.

Conclusions. The wide range of fortified products available can serve to increase vitamin intake in many population groups, especially in children and teenagers. In order that consumers can make informed choices in buying these product types, appropriate education is necessary to raise public awareness of the health issues involved.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Rozwój i urozmaicenie asortymentu na rynku produktów z dodatkiem witamin i/lub składników mineralnych przyczynia się do wzrostu spożycia dodanych składników, co może być skutecznym narzędziem poprawy zdrowia społeczeństwa.

Cel badań. Celem badań była identyfikacja i charakterystyka asortymentu produktów z dodatkiem witamin dostępnych na rynku warszawskim, wykorzystywana jako dodatkowa informacja przy ocenie pobrania  witamin i składników mineralnych z racjami pokarmowymi.

Materiał i metody. Dane o produktach ogólnego przeznaczenia zaczerpnięto z informacji zawartych na opakowaniach, badanie przeprowadzono w 14 dużych sieciach handlowych w Warszawie, w okresie marzec - październik 2012 roku.

Wyniki. W sprzedaży dostępnych było 588 produktów z dodatkiem witamin. Do produktów dodawano od 1 (193 produkty) do 12 (14 produktów) witamin - witaminę A, D, E, B1, B2, B6, B12, C, niacynę, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotynę. Stwierdzono, iż najwięcej produktów wzbogaconych było w witaminę C (58%), a następnie w witaminę B6 (46%) i B12 (45%). Do najmniejszej liczby produktów dodawano biotynę - 16%. Najliczniejszą grupę stanowiły soki i napoje bezalkoholowe (29,4%) oraz produkty zbożowe (18,9%). Mniejszy udział w rynku miały wzbogacone w witaminy słodycze (15,8%), a ponadto instant napoje i desery (13,6%). Witaminy dodawane były również do produktów mlecznych, tłuszczów do smarowania oraz produktów sojowych. Najwyższe zawartości witaminy A i D stwierdzono w tłuszczach do smarowania, w przypadku witamin z grupy B oraz witaminy C i E maksymalne ilości stwierdzono w cukierkach.

Wnioski. Szeroki asortyment produktów wzbogaconych umożliwia zwiększenie spożycia tych składników odżywczych w różnych grupach populacyjnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Aby konsument świadomie i właściwie dokonywał wyboru przy zakupie tego typu żywności, potrzebna jest odpowiednia edukacja żywieniowa.

Liczba pobrań: 1746