PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(3): 267-276

A comparison of selected media and incubation temperatures for isolation of microscopic fungi from dried medicinal plants
[A comparison of selected media and incubation temperatures for isolation of microscopic fungi from dried medicinal plants]

K. Janda, K. Ulfig

STRESZCZENIE
The study was to compare selected media and incubation temperatures for isolation of fungi from dried medicinal plants. The samples examined were as follows: chamomile, peppermint, lemon balm, St. John’s wort and two herbal mixtures. The media used were MEA, MEA + 20% sucrose, MEA + 40% sucrose, DG18, Sabouraud supplemented with cycloheximide (500 mg/l) and YpSs. 0.1-g portions of plant material (small pieces) were uniformly spread over the surface of Petri dishes containing the media. Incubation was carried out at 25, 37 and 45oC. Altogether, 639 fungal isolates belonging to at least 31 species were isolated from the samples. Mesophilic, thermophilic and thermotolerant species, i.e. Rhizopus oryzae, Aspergillus niger, Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis, Aspergillus fumigatus, Absidia corymbifera and Rhizomucor pusillus prevailed in the samples. The DG18 medium was found to be the most suitable for characterization of the total mycoflora at 25oC. The medium selection for 37oC was dependent on the species to be isolated. MEA + 40% sacharose and YpSs were found to be the best media for isolation of thermophilic and thermotolerant fungi from dried medicinal plants.

 

ABSTRACT
Celem badan bylo porównanie wybranych pozywek i temperatur hodowli w izolowaniu grzybów mikroskopowych z próbek suszonych roslin leczniczych (rumianku, miety, melisy, dziurawca i dwóch mieszanek ziolowych). Wykorzystano nastepujace pozywki stale: MEA, MEA + 20% sacharozy, MEA + 40% sacharozy, DG18, Sabouraud z dodatkiem cykloheksymidu w ilosci 500 mg/l oraz YpSs. 0,1 g nawazki materialu roslinnego rozsypywano równomiernie na powierzchni pozywek wszalkach Petriego. Inkubacje prowadzono w 25, 37 i45oC. Lacznie wyizolowano 639 szczepów grzybowych nalezacych do 31 gatunków. W badanych próbkach dominowaly gatunki mezofilne, termofilne i termotolerancyjne, tj. Rhizopus oryzae, Aspergillus niger, Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis, Aspergillus fumigatus, Absidia corymbifera oraz Rhizomucor pusillus. Najwiecej szczepów i gatunków wyodrebniono na pozywce DG18. Wybór pozywki do izolowania grzybów w 37oC uzalezniony byl od gatunku. Najlepszymi pozywkami do izolowania grzybów termofilnych i termotolerancyjnych zsuszonych roslin leczniczych byly MEA + 40% sacharozy i YpSs.

Liczba pobrań: 788