PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 159-164

Oszacowanie spożycia likopenu u kobiet z różnych grup wiekowych
[Lycopene intake by different aged women groups]

A. Wawrzyniak, A. Sitek

STRESZCZENIE
W pracy oszacowano spożycie likopenu metodą 4-dniowego bieżącego notowania wśród 100 kobiet z województwa mazowieckiego, z trzech różnych grup wiekowych, tj. poniżej 30 lat, 31-50 lat oraz powyżej 50 lat (średnia wieku 49 ± 16 lat), jak też źródła jego spożycia. Badanie przeprowadzono w czerwcu – lipcu 2006 roku. Najmniejsze spożycie likopenu odnotowano w najmłodszej grupie wiekowej kobiet, poniżej 30 roku życia, tj. 4,17 mg/dzień/osobę, największe w grupie najstarszej, powyżej 50 lat, 4,88 mg/dzień. Głównym źródłem karotenoidu były przetwory pomidorowe, które dostarczały 50,6% likopenu oraz świeże pomidory, które wnosiły do przeciętnej diety 43,5% omawianego związku. Niewielki udział (5,2%) przypadł w dostarczaniu likopenu owocom tropikalnym oraz pozostałym sokom owocowym i warzywnym (0,7%). Spożycie produktów, źródeł likopenu, zmieniało się wraz z wiekiem badanych i było statystycznie różne w przypadku spożycia pomidorów, arbuzów i czerwonych grejpfrutów oraz przetworów pomidorowych takich jak: ketchup, sosy pomidorowe płynne, zupy z kartonu, sok pomidorowy.

ABSTRACT
 The aim of the study was to estimate dietary intake of lycopene by the group of 100 women, from Central Poland, in different age < 30 years, 30-50 years, > 50 years (mean age 49 ± 16 years) and main sources of lycopene. The study was carried out in the year 2006 (June - July) with the use of 4-day dietary food records. The lowest intake of lycopene was noted in the youngest group – 4.17 mg/person/day, the highest intake in the oldest group - 4.88 mg/person/day. The main sources of lycopene in food rations were tomato products (50.6%) and fresh tomatoes (43.5%). Tropical fruit delivered 5.2% of lycopene, other fruit and vegetable juices only 0.7%. Intakes of products, sources of lycopene, depended on age of women and were statistically significant in case of tomato, watermelon, pink grapefruit, and tomato products: ketchup, liquid tomato sauces, liquid tomato soups, tomato juice.

Downloads: 1180