Contact

Editorial office address

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene
24 Chocimska  str., 00-791 Warsaw, Poland
phone:  +48 22 54 21 266
fax +48 22 849 35 13
e-mail: roczniki.pzh@pzh.gov.pl

Write to us

  • * - required