PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 173-179

Ocena spożycia kwasów tłuszczowych i cholesterolu w wybranej grupie studentów
[Evaluation of fatty acids and cholesterol intake by a group of students]

A. Wawrzyniak, J. Hamułka, A. Raczkowska, M. Górnicka

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była analiza spożycia kwasów tłuszczowych i cholesterolu. W badaniu wzięło udział 143 studentów. Podczas zbierania danych zastosowano metodę 3-dniowego bieżącego notowania. Badanie przeprowadzono na przełomie 2007 i 2008 roku. Średnie spożycie tłuszczu ogółem odpowiadało 92,7% normy. Spożycie nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych odpowiadało realizacji zaleceń odpowiednio na poziomie 99,4%, 71,2% i 73,3%. Średnie spożycie cholesterolu było zgodne z zalecanym poziomem 300 mg (91,0%). Czynnikiem, który istotnie różnicował spożycie wszystkich omawianych składników pokarmowych była płeć, w przypadku spożycia tłuszczów ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych stan zdrowia badanych, a dodatkowo w przypadku spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych również miejsce zamieszkania. W przypadku mężczyzn odnotowano zbyt wysoki udział tłuszczu (37,9%) w dostarczaniu energii z całodziennym racjami pokarmowymi oraz nadmierne o 58% spożycie cholesterolu.

ABSTRACT
 The main purpose of this work was the analysis of the composition of fatty acids and cholesterol. The investigation was done among 143 students, with 3-day dietary records method. The research was carried out in the years 2007 and 2008. The average fat intake was 92.7 % of RDA. The intakes of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids were 99.4%, 71.2% and 73.3% of recommended levels, respectively. The average intake of cholesterol was in accordance with recommended value 300 mg (91.0%). Intake of fat, fatty acids and cholesterol depended on gender. Intake of fat, saturated and monounsaturated fatty acids depended on state of health additionally. Intake of saturated fatty acids was different according to place of dwelling. In case of men too much energy from fat (37.9%) was recorded and too much intake of cholesterol (about 58%).

Downloads: 1076