PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 283-287

Żywienie przejawem stylu życia studentów rozpoczynających studia
[Nutrition as indication of the first year students’ life styles]

T. Lisicki

STRESZCZENIE
Celem badań była próba określenia postaw studentów rozpoczynających studia wobec wymogów zdrowego stylu życia, rozpatrywanych m.in. w aspekcie żywienia. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Materiał z badań stanowi 575 kwestionariuszy anonimowej ankiety, zebranych w roku akademickim 2008/2009 wśród studentów I roku czterech gdańskich uczelni. Z zebranego materiału wynika, że jedynie 9% ankietowanych regularnie spożywa trzy podstawowe posiłki, natomiast 31% respondentów nie spożywa żadnego z trzech podstawowych posiłków w miarę regularnie. Według studentów wśród przyczyn takiego stanu przeważają wiążące się z wymogami studiów. Do dojadania między posiłkami przyznało się 79% studentów, a wśród nich 65% czyni tak codziennie. Prawie połowa kobiet (46%) i 37% mężczyzn uzupełnia posiłki witaminami w tabletkach.

ABSTRACT
 The purpose of the research was an attempt to define first year students’ attitude towards healthy lifestyle requirements considered among other things in nutritional aspects. The research was based on diagnostics poll method. The materials obtained in course of the research comprises 575 anonymous questionnaires collected among first year students of four Gdańsk universities throughout academic year 2008/2009. The collected material shows that merely 9% of the questioned students eats regularly three essential meals a day. Whereas one out of three respondents (31%) does not quite regularly eat any of aforesaid meals. The students state that the most frequent reasons for the observed situation are those relating to requirements of studies. 79% of students admitted snacking between the meals, 65% of which do so everyday. Nearly half of women (46%) and 37% of men supplement their meals with vitamin pills.

Downloads: 1377