PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 279-286

Zwyczaje żywieniowe stulatków mieszkających w Warszawie
[The nutritional habits among centenarians living in Warsaw]

A. Kołłajtis-Dołowy, B. Pietruszka, J. Kałuża, R. Pawlińska-Chmara, K. Broczek, M. Mossakowska

ABSTRACT
The aim of the study was the analysis of pro-health nutritional behaviors among 100 female students Medical University of Warsaw tested by the questionnaire method. The results of the study show that nutritional behaviors of students who learned human nutrition were significantly better in accordance with dietary guidelines. The most frequent consumed group of products were fruits and dairy products. Consumption of vegetables, number and regularity of meals had been better among dietetics students then among midwifery and nursing students.

 

STRESZCZENIE
Celem badań było określenie preferencji oraz zwyczajów żywieniowych stulatków w określonych trzech okresach życia. Badania przeprowadzono metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 29. stulatków z Warszawy. Stan ogólny większości respondentów był dobry. Prawie 60% stulatków wykonywała w przeszłości pracę fizyczną. Badani pili alkohol nieregularnie i w małych ilościach. Kilkanaście procent badanych paliło papierosy. Mniej osób przed 60 rokiem życia, niż w okresie badania, pojadało miedzy posiłkami. Słodycze w przeszłości i w czasie obecnym należały do produktów preferowanych przez respondentów, jednak w przeszłości były one spożywane rzadziej. W obecnym czasie, w porównaniu do przeszłości, stuletnie osoby częściej spożywały jogurty, twarogi, ryby, chude produkty mięsne, oleje roślinne oraz słodycze. Zmiany zwyczajów żywieniowych mogły być przede wszystkim spowodowane zmianami cywilizacyjnymi.

Downloads: 1105