PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 59-63

Zwyczaje żywieniowe studentek UMB w zależności od sytuacji ekonomiczno-społecznej
[Nutritional habits of female students of the Medical University of Bialystok depending on the socioeconomic situation]

E. Stefańska, L. Ostrowska, I. Radziejewska, M. Kardasz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wybranych zwyczajów żywieniowych studentek UMB w zależności od posiadanej sytuacji ekonomiczno-społecznej (SES). Badaniami objęto 251 studentek (18% posiadało sytuację ekonomiczno-społeczną dobrą, 56,5% przeciętną, a 25,5% złą). Niezależnie od sytuacji ekonomiczno-społecznej studentki najczęściej wybierały 4 - posiłkowy model żywienia. Do posiłków najczęściej pomijanych w jadłospisie należały drugie śniadanie i podwieczorek. Sytuacja ekonomiczno-społeczna nie była czynnikiem istotnie różnicującym częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych. Sposób żywienia badanych studentek cechował się niską częstotliwością spożycia m. in. pieczywa razowego, kasz gruboziarnistych, mleka i jego przetworów, ryb, surowych warzyw i owoców.

ABSTRACT
 The aim of the study was the estimation of the selected nutritional habits of female students of the Medical University of Bialystok related to the socio-economic situation of families (SES). The investigation included 251 female students (18% of a higher SES, 56.5% students of an average SES and 25.5% students of a lower SES). The highest percentage of female students consumed four meals a day independently on the socio-economic status. Lunch and afternoon snack were the most frequently omitted meals. The socio-economic situation of families did not differ significantly the consumption frequency of selected groups of food products among the studied students. The diets analysed in this study were characterized by low intake of whole meal bread, coarse-grained barley, milk and dairy products, fish, raw vegetables and fruit.

Downloads: 1318