PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 385-392

Znaczenie niedoboru witaminy A dla patologii i immunologii zakażeń wirusowych
[Importance of vitamin A deficiency in pathology and immunology of viral infections]

M. Kańtoch, B. Litwińska, M. Szkoda, J. Siennicka

STRESZCZENIE
Omówione zostały zagadnienia dotyczące znaczenia witaminy A dla patologii oraz immunologii zakażenia wirusowego. Wskazano, że istnieją obserwacje kliniczne potwierdzone dowodami laboratoryjnymi świadczące o tym, że niedobór witaminy A przyczynia się nie tylko do zwiększonej częstotliwości występowania ślepoty, ale wywiera również niekorzystny wpływ na kształtowanie się mechanizmów odpornościowych w odpowiedzi na zakażenia pasożytnicze, bakteryjne i wirusowe, Negatywny wpływ niedoboru witaminy A obserwowano w populacjach cierpiących na niedobory żywnościowe, w tym głównie dzieci do piątego roku życia. W przypadku zakażeń wirusowych niedobór witaminy A szczególnie niekorzystnie wpływał na przebieg oraz następstwa zakażenia wirusem odry. Należy jednak wspomnieć, że istnieją obserwacje, które takich zależności nie wykazały.

 

ABSTRACT
Vitamin deficiencies and infections caused by viruses and other pathogens often coexist and exhibit complex interactions. Malnutrition, vitamin A deficiency and infections among populations of the developing countries, these are the leading causes of death, particularly in children. Several micronutrients were in study, vitamin A deficiency is strongly involved in measles and diahorrea. There are also some scientific data against this thesis. These vitamins, virus infection and immune function interactions are briefly reviewed in this article.

Downloads: 1021